Bild på ungdomar i Junior Academy-programmet
Bild från tidigare evenemang kopplat till Junior Academy.

1 000 ungdomar söker nya lösningar för välfärden

​Chalmers medverkar i initiativet Junior Academy där ungdomar från 64 länder arbetar tillsammans för att hitta nya perspektiv på stora välfärdsfrågor. Temat för utmaningen är hälso- och sjukvård på distans – vad händer när vården flyttar in i våra hem?
​Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) och The New York Academy of Sciences driver Junior Academy-programmet i samverkan med Chalmers, via Centre for Healthcare Improvement (CHI) och Astra Zeneca, i utformningen av en utmaning för cirka 980 ungdomar mellan 13-18 år. Utmaningen fokuserar på möjligheter och hinder för att bättre nyttja teknik och synsätt för att främja hälsa och behandla sjukdom på distans.
 
Såväl de demografiska utmaningarna, sjukvårdens ständiga utveckling och teknikutvecklingen pekar på att det verkligen behövs nytänkande och innovation. De flesta sjukvårdssystem runt om i världen fokuserar främst på att hantera medborgare när de har blivit patienter – och mindre på uppströmslösningar där sjukdom kan undvikas eller skjutas framåt i tid. 

Fler och fler följer sin egen hälsodata via någon form av "wearable" eller mobiltelefon – men är våra sjukvårdssystem och vi själva redo att hantera det tekniken redan nu kan lösa?
 
Ungdomarna kommer att jobba i virtuella team under 8 veckor och försöka hitta lösningar på problem som:
  • Hur hanterar vi hälsodata på ett respektfullt sätt, till nytta för individen? Har sjukvården organisatorisk beredskap att hantera nya och stora mängder information som inte har funnits tidigare?
  • Vilka etiska aspekter finns det när "vården flyttar hem"?
  • Hur ser vi till att lösningarna inte ytterligare bidrar till samhälleliga problem som är på ingång – främst stillasittande och ensamhet?
  • Om vi själva och sjukvården har tillgång till relevant hälsodata – hur kan vi då få denna att göra skillnad? Hur kan ökad medvetenhet bidra till att vi faktiskt ändrar vårt sätt att leva – idéer bortom kalenderpåminnelser och notifieringar i mobiltelefonen?
PatrikAlexanderssom_320x220.jpg
– Vi hoppas att lösningarna både blir spännande, och relevanta för våra sam
arbetspartners. Dessutom hoppas vi att denna utmaning visar bredden på vad vi sysslar med på Chalmers och därmed kan locka ännu fler ungdomar att söka sig till ingenjörsyrken och bidra till en mer hållbar utveckling av våra sjukvårdssystem, säger Patrik Alexandersson på Centre for Healthcare Improvement.

Utmaningen kommer även bidra med inspiration för en Chalmersövergripande kurs inom det nya Tracksprogrammet som för närvarande är under utformning.
 
Projektet avslutas med en jurybedömning där Astra Zeneca, Västra Götalandsregionen och Chalmers ingår och där de mest lovande lösningsförslagen kommer att lyftas regionalt, nationellt och internationellt.
 
Text: Patrik Alexandersson och Daniel Karlsson

Foto: Via Junior Academy​​ och Carolina Pires Bertuol


Fakta Junior Challenge "Intelligent Homes & Health"

  • 63 lag
  • 984 deltagare
  • 64 länder
  • 51 svenska deltagare
  • Parallellt drivs utmaningen "Sustain life on the moon"

Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.