Licentiatseminarium - Adrian Bumann

Titel: Navigating the black box: generativity and incongruences in digital innovation
Diskussionsledare: Elmira van den Broek, Forskarassistent, Handelshögskolan i Stockholm

Kategori Licentiatseminarium
Plats: 3443 Brunnsparken, seminar room, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 3 och Zoom
Tid: 2022-06-07 13:15
Sluttid: 2022-06-07 16:15

Sidansvarig Publicerad: ti 17 maj 2022.