Bokrelease för två nya böcker inom pedagogik


Välkommen till Chalmers den 18 maj på dubbel bokrelease, där forskaren Martin Lackéus berättar om två nya böcker han har skrivit som handlar om värdeskapande lärare och elever i skola och förskola.


lackeus_bocker.jpg
Boken Den vetenskapande läraren utkom i februari 2021 och beskriver hur lärare på olika nivåer i utbildningssystemet själva kan utveckla sin undervisning vetenskapligt. Data samlas in som synliggör effekter av olika utvecklingsidéer och gör lärares utvecklingsarbete mer tidseffektivt.

Boken Den värdeskapande eleven utkom i april 2022 och handlar om en pedagogisk idé kallad värdeskapande lärande - elever lär sig mer på djupet genom att få skapa värde för andra. Arbetssättet stärker elevers studiemotivation och studieresultat, och gör det även roligare att arbeta som lärare.

Bättre balans i utbildningssektorn och i livet
De två böckerna hör ihop, men kan läsas fristående. Gemensamt är att de handlar om hur vi människor kan uppnå en bättre balans i tillvaron mellan värdeskapande arbete för andra (”work”) och eget lärande (”learn”), så kallad work-learn balance. Sådan balans gör människor mer engagerade och motiverade genom en stärkt känsla av mening och syfte i livet. Första boken om vetenskapande lärare är en handbok i hur lärare kan stärka sitt fokus på det egna lärande genom stärkt vetenskaplighet. Andra boken om värdeskapande elever är en handbok för lärare i hur de kan stärka sina elevers studiemotivation genom att låta dem tillämpa sina kunskaper i processer där de hjälper andra.

Kollegor som reflekterar
På bokreleasen kommer tre nära kollegor till Martin berätta om deras syn på den tolvåriga resa som ledde fram till de två böckernas tillkomst, och som de varit en viktig del av. Professor Mats Lundqvist och docent Karen Williams Middleton var Martins handledare under merparten av den forskning de två böckerna bygger på. Carin Sävetun är VD på det IT-företag som byggt det digitala forskningsverktyg som använts för insamling av data böckerna bygger på. Carin har även varit delaktig som forskningsassistent i den forskning som ligger till grund för böckerna.

På bokreleasen bjuds det på förfriskningar. Det går också att köpa ena eller båda böckerna till rabatterat pris, och få dem signerade.

Föranmälan krävs senast 16/5 via denna länk

Tid: 18 maj 16.00-17.30
Plats: Chalmers, Veras gräsmatta (inne i entréhallen), Vera Sandbergs Allé 8 (se på Google Maps)

Program:
16.00 Välkomna
16.05 Författaren Martin Lackéus, forskare på Chalmers, ger en personlig bakgrund kring bokresan
16.20 Mats Lundqvist, professor på Chalmers, ger sina perspektiv
16.30 Karen Williams Middleton, docent på Chalmers, ger sina perspektiv
16.40 Carin Sävetun, VD på Me Analytics ger sina perspektiv
16.50 Paneldiskussion Martin, Mats, Karen, Carin
17.00 Mingel

​Läs mer om böckerna (extern länk):
Den vetenskapande läraren
Den värdeskapande eleven
Kategori Evenemang
Plats: Veras gräsmatta, meeting point, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall
Tid: 2022-05-18 16:00
Sluttid: 2022-05-18 17:30

Sidansvarig Publicerad: ti 26 apr 2022.