Institutionens forskningsområden

Forskning vid Teknikens ekonomi och organisation

Institutionen bedriver framstående forskning inom bland annat innovation och entreprenörskap, operations och supply chain management, miljöbedömning och hållbar utveckling samt teknikens roll i samhället. Institutionen har sex forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd och är värd för fyra forskningscentrum. Verksamheten är kopplad till flertalet av Chalmers styrkeområden.

Inom Environmental Assessment and Transition Studies är mer uthålliga tekniska lösningar och vägar att förändra samhällets produktions- och konsumtionssystem eftertraktade för att  bättre möta dagens miljö- och resursbegränsningar. Forskningen är tvärvetenskaplig och adresserar många olika samhällssektorer, men lägger fokus på tekniksystem, produktkedjor och industrier.
 
Inom Innovation and Entrepreneurship kombineras flera vetenskapliga discipliner för att skapa förståelse för samspelet mellan vetenskap, ingenjörskap och företagande.  Fokus ligger på innovations- och entreprenörsmässiga utmaningar i både etablerade och nyskapade företag.
 
Supply Chain and Operations Management forskar kring effektiv och hållbar styrning av material och informationsflöden inom och mellan företag. Transporter och produktion inom försörjnings- och distributionsnätverk. Operations Management fokuserar på design, planering och ledning av resurser och processer som utvecklar och producerar produkter eller tjänster, och om interaktionen dem emellan.
 
Inom Technology in Society bedrivs forskning och undervisning om teknikens och vetenskapens roll i det moderna samhället, policystudier, teknik- och vetenskapshistoria, teknik- och vetenskapsstudier samt filosofi, genusstudier och sociologi.
 
Läs mer om de olika forskningsområdena och enskilda forskare vid avdelningarna, som du hittar under Organisation.

Sidansvarig Publicerad: fr 28 maj 2021.