Kontaktpersoner

Forskarutbildningen vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation leds av viceprefekten och studierektorn för respektive forskarskola.
  
​Susanne Ollila, viceprefekt susanne.ollila@chalmers.se

​Violeta Roso,
studierektor TME forskarskola

Maria Ljunggren Söderman,
studierektor EoM forskarskola

maria.ljunggren@chalmers.se


Ann-Sofie Ullenius, administratör​​                   doktfofu.tme@chalmers.se

Satenik Atanesyan, administratör​​
(föräldraledighet)

Doktorandråd Doktoranderna på institutionen representeras i ett doktorandråd. Vid frågor vänligen kontakta ordförande Daniella Troje, daniella.troje@chalmers.se

Doktorandsektion
Doktorandsektionen (DS) är en sammanslutning av alla forskarstuderande vid Chalmers tekniska högskola som är medlemmar i Chalmers studentkår. 
Institutionens representant i DS är Maria Landqvist, maria.landqvist@chalmers.se​

Publicerad: må 12 aug 2019.