Våra centrum

Våra centrum


Chalmers School of Entrepreneurship

Chalmers School of Entrepreneurship unites education and research through entrepreneurship so we can generate value for society by developing novel and innovative ideas.


Till Chalmers School of Entrepreneurship
______________________________________________________

 

Centre for Healthcare Improvement, CHI

Centre for Healthcare Improvement är en centrumbildning som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.

Till Centre for Healthcare Improvement


____________________________________________________________

 

Center for Higher Amibition Leadership Europe -
CHLE

Center for Higher Ambition Leadership Europe fokuserar på hur skapandet av socialt och finansiellt värde går hand i hand. Ledare med högre ambitioner bygger organisationer som når framgång genom att skapa förtroende och engagemang hos många intressenter, vilket ställer krav på hur man leder och organiserar verksamheten. Centrumet utvecklar kunskap inom detta fält och stödjer utvecklingen av ledarskap i sådana organisationer.


Till Center for Higher Ambition Leadership


____________________________________________________________

 

Northern LEAD

Northern LEAD är ett logistikcentrum som stödjer forskning som bidrar till en hållbar logistikutveckling vilken ger företag konkurrensfördelar såväl som samhällsnytta.


Till Northern LEAD (enbart på engelska)____________________________________________________________


Swedish Life Cycle Center


Swedish Life Cycle Center is a center of excellence for the advance of applied life cycle thinking in industry and other parts of society. The center is a joint collaboration platform for universities, industries, research institutes and government agencies for competence building and exchange of experience to move the life cycle eld forward.

Visit Swedish Life Cycle Center

Publicerad: to 20 jun 2019.