Händelser: Teknikens ekonomi och organisationhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 24 Nov 2022 09:50:39 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Mittseminarium---Kai-Lo-Andersson,-TME.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Mittseminarium---Kai-Lo-Andersson,-TME.aspxMittseminarium - Kai Lo Andersson, TME<p>2356 Järntorget, seminar room, Vasa Hus 2, Campus Johanneberg</p><p>​Titel: Gender Equality efforts in technical universities: The struggle towards cultural change Diskussionsledare: Anna Grzelec, universitetslektor, Högskolan i Borås</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium---Adeline-Jerome,-TME.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium---Adeline-Jerome,-TME.aspxLicentiatseminarium - Adeline Jerome, TME<p>Götaplatsen, seminar room, Vasa Hus 2, Campus Johanneberg</p><p>​Titel: Repair or replace? Guidance from indicators and life cycle assessment on circular economy strategies for energy-using products Diskussionsledare: Anna-Karin Jönbrink, Head of Sustainability Consulting Sweden at AFRY</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/RP-seminarium---Robert-Heurlin,-TME.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/RP-seminarium---Robert-Heurlin,-TME.aspxRP-seminarium - Robert Heurlin, TME<p>2356 Järntorget, seminar room, Vasa Hus 2, Campus Johanneberg</p><p>​Titel: Does the patent system protect innovators? Diskussionsledare: Ksenia Onufrey, universitetslektor, Chalmers och Constantin Bremer, doktorand, Chalmers​</p>​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Utmaningar-och-mojligheter-med-ett-100-procent-fornybart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Utmaningar-och-mojligheter-med-ett-100-procent-fornybart-energisystem.aspxUtmaningar och möjligheter med ett 100 procent förnybart energisystem<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>Den 16 december välkomnar Chalmers till ett seminarium där forskare och samhällsaktörer diskuterar och ger perspektiv på utmaningen med ett 100 procent förnybart energisystem. Idag används i världen och Europa mycket fossila bränslen för att producera el. Men billig förnybar el har gjort det ekonomiskt möjligt att inte bara ersätta fossil elproduktion, utan också ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin. Under vissa förutsättningar dessutom ekonomiskt möjligt att använda el för att producera bränslen.  Tid &amp; plats: 12-14.30. Chalmers Konferenscenter, Palmstedtsalen, Chalmers platsen 2, Campus Johanneberg. En lunchwrap serveras från kl 11.45. Fika och mingel vid seminariets slut.​ Språk svenska.</p><div><span style="background-color:initial"><b>M</b></span><span style="background-color:initial"><b>ed ett, i det närmaste, fossilfritt elsystem </b>är Sverige ett land som kan börja detta omedelbart. Produktion av vätgas till stålindustrin och för produktion av bränslen för flyg och långväga sjöfart planeras av stora och små energiföretag och industrier. </span><span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">tt sådant system kommer att fungera annorlunda än dagens.</span><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><ul><li><span style="background-color:initial">​Men hur går det med stabiliteten i elsystemet i olika tidsskalor? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Fungerar dagens marknadsregler i ett sådant system? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Vilka kostnader kan uppstå som bromsar utvecklingen? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Vilka industriella lärkurvor kan få utvecklingen att accelerera?</span></li></ul></span></div> <div><b>​Program:</b><br /><ul><li><span style="background-color:initial">Välkomna, Moderator Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde energi</span></li> <li>&quot;Industriell användning av el för vätgasproduktion&quot; <b>M</b><span style="background-color:initial"><b>ikael Nordlander</b>, Director Industry Decarbonisation på Vattenfall​. </span></li> <li>&quot;Från elproduktion<span style="background-color:initial"> med bränsle till bränsleproduktion med el</span><span style="background-color:initial">&quot; </span><span style="background-color:initial"><b>M</b></span><span style="background-color:initial"><b>aria Grahn</b>, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.</span><span style="background-color:initial"></span></li> <li>”Variationshantering i elsystemet – vad gör vi om det inte blåser?”​ <b>Lisa </b><span style="background-color:initial"><b>Göransson</b>, Energiteknik, Chalmers.<strong></strong></span></li> <li>&quot;Stödtjänster i elsystemet - hur säkerställer vi ett stabil elsystem med mindre svängmassa&quot; <b>P</b><span style="background-color:initial"><b>eiyuan Chen</b>, Elteknik, Chalmers.</span></li> <li>&quot;Vägval i energipolitiken​&quot; <b>A</b><span style="background-color:initial"><b>nders Ådahl,</b> Riksdagsledamot, Utbildning</span><span style="background-color:initial">sutskottet och Trafikutskottet.</span></li> <li>Moderatorledd p<span style="background-color:initial">aneldiskussion. Q&amp;A</span></li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">eminariet är gratis </span><span style="background-color:initial">men föranmälan krävs. Språk svenska.</span><div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/96fd10e9-f0e9-44b6-a611-823308c4b4ad"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till seminariet senast 3 december.​</a></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <strong>​</strong>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Framtida-Fardighetscentrum.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Framtida-Fardighetscentrum.aspxFramtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life<p>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset</p><p>Simulatorcentrum i Väst och Chalmers Centre for Healthcare Improvement bjuder in till förevisning och dialogmöte om det framtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life.  ​​​​​​​</p><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  </span><span style="background-color:initial;font-size:10.5pt">Det nya Färdighetscentrum planeras bli cirka 4 000 kvadratmeter och ska preliminärt stå klart 2027.</span><span style="background-color:initial;font-size:12pt"> </span></p></div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>Program</strong></div> <div>Förevisning av befintlig verksamhet vid Simulatorcentrum i Väst samt information och dialog om framtida innehåll och potentiella forsknings- och utbildningssamarbeten.<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial">​</span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Målgrupp</span></div> <div><span style="background-color:initial">Chalmersforskare med intresse för hälso- och sjukvård och simulering, färdighetsträning samt utvecklande av medicinteknik och nya arbetsprocesser.​</span></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">​</span><strong style="background-color:initial">Syfte</strong></p></div> <div><span style="background-color:initial">Stärka kännedomen om redan pågående verksamhet samt ge inblick i tidiga planer för ytterligare utökning och utveckling i samband med etablering av Sahlgrenska Life. Hur kan forskare på Chalmers bidra och dra nytta av denna etablering? </span></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><b>Tid<br /></b>Onsdag 1 februari kl 10:00-14:30 inklusive lunch. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><b>Plats<br /></b>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset. Exakt mötesplats anges närmare aktuellt datum.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Anmälan öppnar inom kort. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><span></span><div><strong>Kontaktperson Chalmers<br /><br /></strong></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="mailto:patrik.alexandersson@chalmers.se">Patrik Alexandersson</a></span></div> <div>Centre for Healthcare Improvement (CHI), <span style="background-color:initial">Chalmers</span></div> <div><br /></div> <div><b style="background-color:initial">Om Sahlgrenska Life och Färdighetscentrum</b><br /></div></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrum kommer att svara mot ett ökat behov av träning i simulerad miljö för grundutbildning, fortbildning, kompetensutveckling samt avancerad färdighetsträning för samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. Fortbildning, kompetensförstärkning och behov av upprepad träning under ett yrkesliv inom en sjukvård i ständig förändring anses vara nödvändig. Ny medicinsk teknik kommer att introduceras i snabbare takt vilket kommer att kräva kompetensutveckling av personal i allt större utsträckning. Färdighetscentrum kan utöver utbildning av studenter och personal även användas för att utveckla framtidens medicinska teknik och framtidens vårdmiljöer i samarbete med universitet/högskolor och näringsliv. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Inom ramen för Sahlgrenska Life är en central målsättning att öka samverkan över gränserna mellan sjukvård, universitet/högskolor och näringsliv. Utbildningsverksamhet är ett område där klara samarbetsfördelar finns mellan dessa tre aktörer. Här finns en självklar arena för möten och utbyte av erfarenheter mellan dessa intressenter.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrum utgör ett centrum för basal och avancerad klinisk färdighetsträning samt träning i simulerad miljö för samtliga studentkategorier och hälsoprofessioner. Till detta länkas specifika miljöer som till exempel en hybridsal och en lägenhet, vilket innebär att studenter och medarbetare ska kunna tränas och utvecklas i allt från hemsjukvård till högspecialiserad sjukvård. Alla miljöer är anpassade för att användas för utveckling av ny medicinsk teknik och nya arbetsprocesser inom hälso- och sjukvården i samverkan med universitet/högskolor och näringsliv. </span></p></div> <div><br /></div></span></div> <div><br /></div> ​