Händelser: Teknikens ekonomi och organisationhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 16 Sep 2021 15:00:19 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation---Victor-Eriksson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation---Victor-Eriksson.aspxDisputation - Victor Eriksson<p>Zoom</p><p>​ Titel: Transport service triads in supply networks Opponent: Professor Virpi Havila, Uppsala Universitet</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium---Carina-Fagefors.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium---Carina-Fagefors.aspxLicentiatseminarium - Carina Fagefors<p>Linnéplatsen, seminar room, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2</p><p>​ Titel: Capacity pooling in healthcare systems Diskussionsledare: Agneta Larsson, logistiker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-för-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-f%C3%B6r-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxErfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp<p>Online</p><p>​Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter. Tid och plats: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00. Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagareModerator: Thore Berntsson Språk: Svenska ​</p>​<span style="background-color:initial">Anmälan: Senast 12 oktober till </span><div><a href="mailto:thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> eller<a href="mailto:%20thore.berntsson@chalmers.se"> thore.berntsson@chalmers.se</a> </div> <div><br /></div> <div>Program: </div> <div><ul><li>​13.30 Introduktion - Kort om IETS, TCP i IEA Heléne Johansson, IETS Sekretariat 1</li> <li>13.45 <br /><b>Erfarenheter av Värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier</b> Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako </li> <li>F<b>rån restprodukt till nytt industriben</b> Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra</li> <li><b>Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning: Utmaningar och barriärer</b> <br />Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers </li> <li><b>Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processe</b>r Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi </li> <li>15.00 Fikapaus </li> <li>15.10 <br /><b>Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter</b> Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB <br /><b>Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis</b> Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik <br /><b>Parallella processer komplicerar projektgenomföranden</b> Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling <br /><b>Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutvecklin</b><b>g</b> <br />Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet 16.30 Diskussion 17.00 Seminariet avslutas​</li></ul> <br /><div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom <a href="https://iea-industry.org/">IEA-samarbetet IETS TCP</a>, Industrial Energy-Related Technologies and Systems, och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.</div> <div>Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med <a href="http://mission-innovation.net/">Mission Innovation​</a>.</div> <div><br /></div> <div>Alla samhällets sektorer har ökande krav på en snabb omställning mot kraftigt minskade klimatgasutsläpp. Detta gäller inte minst industrisektorn. Behovet av kunskap kring erfarenheter om hur hinder kan lösas är avgörande för att en snabb omställning ska kunna åstadkommas. Detta gäller erfarenheter från hela kedjan av planerings-, implementerings- och driftstadierna.</div> <div><br /></div> <div>För att åstadkomma radikalt minskade utsläpp krävs en kombination av lösningar som exempelvis elektrifiering, vätgas, koldioxidinfångning med lagring/användning, bioraffinaderier, processintegration, industriell symbios, nya affärsmodeller, artificiell intelligens, systemlösningar för cirkulär ekonomi, ett förändrat beteende och minskad konsumtion. </div> <div>Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter inom dessa områden i större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt.<br /><br /></div> <div>Frågeställningar av betydelse för uppskalning av industriella projekt som kan resultera i radikalt minskade utsläpp är bland annat: Ekonomi, finansiering, driftsäkerhet, stora osäkerheter med nya tekniker/system, styrmedel, juridik (inklusive garantier/avtal), riskdelning, systemkonsekvenser (flera större åtgärder parallellt eller efter varandra, verklig minskning av klimatgasutsläpp), nya affärsmodeller, samarbeten i nya typer av aktörskonstellationer med nya krav på kompetenser etc. </div> <div>Var och en av presentationerna belyser en eller flera av dessa frågeställningar.<br /><br /></div> <div>Seminariet är avgiftsfritt.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <div>Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP</div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspx50 years of MANAGEMENT at CHALMERS<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall</p><p>Welcome to the seminar: Managing more sustainable futures</p><h3 class="chalmersElement-H3">Program </h3> <div>13:00 <em>Managing sustainable futures at Chalmers</em><br /></div> <div> <span><em>–<span> </span></em></span>Chalmers 2029<em>,</em><span><em></em></span> Prof. <strong>Stefan Bengtsson, </strong>President and CEO of Chalmers, F86</div> <div><span><em>–<span> </span></em></span>Past and present at Technology Management and Economics, Prof. <strong>Maria Elmquist,</strong> Head of Department, I01</div> <div> </div> <div>13:20 <em>Lessons learned from managing through a pandemic</em> <br /><strong>Leif Johansson</strong>, Chairman of Astra-Zeneca, M77, Gustaf Dalén medalist </div> <div> </div> <div>13:45 <em>Managing transformation towards a sustainable world </em><em>–</em><em> An opportunity for Swedish leadership?</em> <br /><strong>Anna Nilsson-Ehle</strong>, Chairman of Vinnova, SIQ and Lindholmen Science Park, F76, Gustaf Dalén medalist</div> <div> </div> <div>14:10 <em>Break with birthday cake</em> <br />MANAGEMENT at CHALMERS 50 years and Prof. Holger Bohlin (1921-2019) 100 years</div> <div> </div> <div>14:45 <em>Managing electrification and more sustainable cities</em><br /><strong>Anna Westerberg</strong>, President Volvo Buses, I00<br /><br /></div> <div>15:10 <em>Managing more sustainable consumption</em><strong> <br />Jesper Brodin</strong>, CEO Ingka Group | IKEA, I95</div> <div> </div> <div>15:35 – 16:00 <em>Panel discussion</em> including Stefan, Maria, Leif, Anna, Anna and Jesper <br />Moderated by Prof. <strong>Mats Lundqvist</strong>, Vice-head TME and Director Chalmers School of Entrepreneurship, F91</div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>When:</strong> Friday November 19, 13:00 – 16:00 <br /></div> <div> </div> <div><strong>Where:</strong> Chalmers, Vasa A, Vera Sandbergs allé 8 (limited seats) and on Zoom (webinar)</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> <em><strong> </strong></em></div> <div><strong>Welcome to register below! (or </strong><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e269d824-fd1f-4f39-b769-1dbbe9d2ebc3" target="_blank"><strong>click here</strong></a><strong>)</strong><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>