Kurser inom produktion, logistik och Lean

people_in_motion_600.jpg


Företag är allt mer konkurrensutsatta, vilket skapar ett tryck att sänka kostnader. Samtidigt finns en betydande produktivitetspotential som kan utvecklas. I det globala varuflödet ställs företagen dessutom inför utmaningar som är kopplade till design och ledning av varuflöden. Därför behöver företagen ytterligare utveckla den egna kompetensen för att optimera sina produktionsprocesser till att hålla världsklass.

Med sitt ursprung i Japan har Lean blivit ett framgångsrikt ledningssätt i företag världen över. Lean syftar till att effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål. Huvudprincipen inom Lean är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller inte. Den främsta förtjänsten med Lean är att det tar ett helhetsgrepp på hur hela organisationen kan utvecklas, från toppnivå till minsta detalj.
 
Aktuella kurser:
Göteborg
Luleå/Skellefteå (slutlig ort meddelas inför kursstart)


Under 2021 har vi även genomfört kurser i Luleå och Göteborg.


Sidansvarig Publicerad: on 29 jun 2022.