Teknologsektionen

Teknologsektionen Industriell Ekonomi är samlingsnamnet för ett antal olika kommitteer som har som främsta uppgift att koordinera och leda arbetet kring de studentaktiviteter och arrangemang som sker på I-sektionen.
 
Teknologsektionens övergripande arbete leds av styrelsen - Styret, som bär det yttersta ansvaret och arbetar för att alla I-teknologer och övriga Chalmerister skall trivas så bra som möjligt här på Chalmers.
 
Bland de olika kommitteerna finns bl.a. I-Armar som är Industriell Ekonomis arbetsmarknadsutskott och vars främsta fokus är att skapa tillfällen där företag och studenter kan träffas, INollK som är mottagningskommittén med målet är att få välkomna alla nyintagna i augusti och ge dem en så trevlig start som möjligt på deras Chalmerstid samt SNI -Industriell Ekonomis studienämnd som arbetar med att bevaka utbildningens tillstånd och verkar aktivt för studieförbättringar.

 

Läs mer på Teknologsektionens hemsida (öppnas i nytt fönster)

Sidansvarig Publicerad: on 13 jun 2012.