Ansökan om handledning

Ansökan vårterminen 2020 – senast 2 december 2019 stängd
Ansökan höstterminen 2020 – senast 1 juni 2020


Formuläret ​fylls i en gång per examensarbete, dvs båda studenterna fyller i uppgifter i formuläret (examensarbetet genomförs i par).

Tänk på att informationen som anges kommer att användas i beslut om handledning. Beskriv projektet så noggrant som möjligt för att underlätta beslutsprocessen.

Allmänt om examensarbeten och processen


På TME tillämpar vi följande process:

  1. Studenter ansöker om att få skriva examensarbete i par, detta sker senast första veckan i december alternativt första veckan i juni
  2. Institutionen behandlar ansökningar och allokerar handledare/examinator samt meddelar studenter innan terminsslutet (dec/juni)
  3. Handledare tar första kontakt med studenter (jan/aug)
  4. Presentation/opposition av arbetet (maj-juni/jan)
  5. Populärvetenskaplig presentation med externa gäster – gäller endast examensarbeten på mastersprogram (TEKX08) (juni)
  6. Arbetet examineras

Publicerad: må 17 feb 2020.