Ansökan om handledning

Om du har frågor gällande ansökan om handledning vänligen kontakta thesis.tme@chalmers.se​

Ansökan vårterminen 2021 – senast 30 november 2020​, ansökan är stängd (201201)


Formuläret ​fylls i en gång per examensarbete, dvs båda studenterna fyller i uppgifter i formuläret (examensarbetet genomförs i par).

Tänk på att informationen som anges kommer att användas i beslut om handledning. Beskriv projektet så noggrant som möjligt för att underlätta beslutsprocessen.

Allmänt om examensarbeten och processen


På TME tillämpar vi följande process:

  1. Studenter ansöker om att få skriva examensarbete i par, detta sker senast i slutet av november alternativt i slutet av maj
  2. Institutionen behandlar ansökningar och allokerar handledare/examinator samt meddelar studenter innan terminsslutet (dec/juni)
  3. Handledare tar första kontakt med studenter (jan/aug)
  4. Presentation/opposition av arbetet (maj-juni/jan)
  5. Arbetet examineras

Sidansvarig Publicerad: ti 01 dec 2020.