Ansökan om handledning

Om du har frågor gällande ansökan om handledning vänligen kontakta thesis.tme@chalmers.se​

Ansökan vårterminen 2023 – senast 28 november 2022​​, kl. 23:59​​
Ansökan höstterminen 2023 – senast 29 maj, 2023, kl. 23:59​​


Formuläret ​​fylls i en gång per examensarbete, dvs båda studenterna fyller i uppgifter i formuläret (examensarbetet genomförs i par).

Tänk på att informationen som anges kommer att användas i beslut om handledning. Beskriv projektet så noggrant som möjligt för att underlätta beslutsprocessen.

Allmänt om examensarbeten och processen


På TME tillämpar vi följande process:

  1. Studenter ansöker om att få skriva examensarbete i par, detta sker senast i slutet av november alternativt i slutet av maj
  2. Institutionen behandlar ansökningar och allokerar handledare/examinator samt meddelar studenter innan terminsstart (lp1/lp3)
  3. Handledare tar första kontakt med studenter (lp1/lp3)
  4. Presentation/opposition av arbetet (maj-juni/jan)
  5. Arbetet examineras

Sidansvarig Publicerad: fr 26 aug 2022.