Examensarbete

Här finner du samlad information rörande examensarbeten på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, TME, både för studenter och företag.

På TME tillämpas en standardiserad process för examensarbeten. Denna process syftar till att säkerställa att examensarbeten hanteras likvärdigt ur studentens, institutionens och involverade företag/externa organisationers perspektiv. För studenten innebär detta att det finns tydliga instruktioner rörande processteg, obligatoriska moment, viktiga datum med mera. För institutionens personal innebär det bland annat att alla examensarbeten hanteras på samma sätt rent administrativt, vilket bidrar till effektiv användning av gemensamma resurser. För externa intressenter innebär det att första kontakten med Chalmers sker enligt en utarbetad modell som används för alla, något som skapar trygghet och stabilitet.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2020.