Examensarbeten

Från och med november 2016 har teknikens ekonomi och organisation en ny process för att hantera examensarbeten.
 
Det rekommenderas starkt/är obligatoriskt att skriva i par. Den viktigaste förändringen är att alla studenter har ”en väg in” och anmäler sig via följande länk för att skriva examensarbete:

TILL ANMÄLAN EXAMENSARBETE

 
Anmälan är öppen två gånger per år, inför vår- och höstterminen. Deadlines för anmälan till höstens examensarbetsomgång är:
4 juni 2018 (klockan 24.00).
 
Vänligen notera att en anmälan inte är en garanti för handledning på Teknikens ekonomi och organisation. P.g.a. resursbrist kan vi att tvingas prioritera studenter som läser program som har TEKX08 eller TEKX01 i sina programplaner.
Efter deadline arbetar vi så snabbt som möjligt för att meddela om, och i så fall vem, handledare och examinator blir.
 
För annons eller annan information till denna sida, sänd ett meddelande till: webb.tme@chalmers.se

Anvisningar


Master thesis presentation information April 2018

Anvisningar examensarbeten
 

Annonseringar


 

Presentationer av examensarbeten

Institutionen har två examensarbeteskonferenser per år, en gång på våren och en gång på hösten, då terminens examensarbeten presenteras. Tillfället är öppet för alla som är intresserade och vi välkomnar familj, vänner, företag, och andra studenter, att delta i publiken.
 
De studenter som skrivit sina exjobb under hösten 2018 presenterar sina arbeten den 17 januari 2019.
 
Schema 5 juni 


Stipendier och tävlingar

Information om stipendier och tävlingar riktade till examensarbetare

Kontaktpersoner

Vänligen kontakta din MPA för alla frågor rörande exjobb. Om de inte kan svara själva hänvisar de vidare till rätt person.


Masterprogramansvariga
Mats Lundqvist - Entrepreneurship and Business Design
Martin Wallin - Management and Economics of Innovation
Mats Winroth – Quality and Operations Management
Carl Wänström – Supply Chain Management


Om din MPA inte finns med i listan här ovan och/eller om du har administrativa frågor rörande examensarbetena, kan dessa ställas till:

Anneli Hildenborg
Publicerad: to 20 okt 2011. Ändrad: to 28 jun 2018