Examensarbeten TEKX08, 30 HP

​Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/konstnärliga innehållet.

Examensarbetet utförs på ett företag

Ansvar för att ordna examensarbete ligger hos studenter
Examensarbetet genomförs i par (enskilt - endast i undantagsfall)
Examensarbetet omfattar 30 hp under lp 3 och lp 4
Studenterna skall ha uppnått minst 225 hp/45 hp innan examensarbetet påbörjas
Nödvändiga förkunskapsgrundande kurser för det specifika examensarbetets ämnesområde ska vara avklarade

Genomförande

 • Ansök på TME-hemsida 
  • Beskrivning av exjobb
   (beskriv projektet så noggrant som möjligt för att underlätta beslutsprocessen​)
  • Namn och kontaktuppgifter på företag och handledare på företaget
  • Ange vilken/vilka kurser exjobbet relaterar till (kurskod och kursnamn)
 • TME återkommer till studenter med tilldelad handledare/examinator (senast före start av lp 3) 
 • Studenterna kontaktas av en administratör med information om kursregistrering (senast före start av lp 3)
 • Presentation och opponering på Campus Johanneberg i maj/juni
  • Examinator/handledare (TME) bestämmer när gruppen är redo att redovisa
  • Lyssna på andra presentationer - minst två exjobbspresentationer, exklusive opponentgruppens presentation

Masterprogramansvariga

Entrepreneurship and Business Design: Karen Williams Middleton
Industrial Ecology: Henrikke Baumann
Management and Economics of Innovation: Erik Bohlin
Quality and Operations Management: Ida Gremyr
Supply Chain Management: Robin Hanson

Information - exjobb på TME
Presentation från informationsmötet den 28 september. För studenter som planerar att skriva examensarbete på Teknikens ekonomi och organisation (TME) under våren 2023.


Viktiga datum​

Ansökan vårterminen 2023 – senast 28 november 2022​​, kl. 23:59​
Ansökan höstterminen 2023 – senast 29 maj, 2023, kl. 23:59​

Presentation/opposition av arbetet höstterminen 2022 –  mitten av januari 2023
Presentation/opposition av arbetet våren 2023 – maj/juni​ 2023
​​

Sidansvarig Publicerad: on 28 sep 2022.