Examensarbeten TEKX08, 30 HP

​Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/konstnärliga innehållet.

Examensarbetet utförs på ett företag

Ansvar för att ordna examensarbete ligger hos studenter
Examensarbetet genomförs i par (enskilt - endast i undantagsfall)
Examensarbetet omfattar 30 hp under lp 3 och lp 4
Studenterna skall ha uppnått minst 225 hp/45 hp innan examensarbetet påbörjas
Nödvändiga förkunskapsgrundande kurser för det specifika examensarbetets ämnesområde ska vara avklarade

Genomförande

 • Ansök på TME-hemsida 
  • Beskrivning av exjobb
   (beskriv projektet så noggrant som möjligt för att underlätta beslutsprocessen​)
  • Namn och kontaktuppgifter på företag och handledare på företaget
  • Ange vilken/vilka kurser exjobbet relaterar till (kurskod och kursnamn)
 • TME återkommer till studenter med tilldelad handledare/examinator (målsättning innan jul, senast före start av lp 3) 
 • Studenterna kontaktas av en administratör med information om kursregistrering (senast före start av lp 3)
 • Presentation och opponering på Campus Johanneberg i maj/juni
  • Examinator/handledare (TME) bestämmer när gruppen är redo att redovisa
  • Lyssna på andra presentationer - minst två exjobbspresentationer, exklusive opponentgruppens presentation

Masterprogramansvariga

Entrepreneurship and Business Design: Mats Lundqvist
Management and Economics of Innovation: Erik Bohlin
Quality and Operations Management: Ida Gremyr
Supply Chain Management: Robin Hanson
 

Informationstillfälle inför examensarbete våren 2021

30 september kl.12:00-13:00
Informationstillfälle med möjlighet att ställa frågor inför vårterminen 2021. Informationen riktar sig till mastersstudenter som planerar att skriva sitt examensarbete på institutionen.
Master's thesis information spring 2021.pdfMaster's thesis information spring 2021

Anmälan till deltagande på zoom-mötet.
Deadline för anmälan 27 september.

En länk till zoom skickas till anmälda deltagare den 29 september. 


Viktiga datum​

Ansökan vårterminen 2021 – senast 30 november 2020
Ansökan höstterminen 2021 – senast 31 maj 2021

Presentation/opposition av arbetet våren 2021 – maj/juni

Presentationsdag höstterminen 2020 – 14 januari 2021 (presentation/opposition)

Publicerad: må 14 sep 2020.