TME social media
​​​

Sociala medier

Sociala medier är en viktig kanal för att sprida nyheter, impact stories och information från TME. Vår institution finns på Twitter, Facebook och LinkedIn. Redaktörerna är institutionens kommunikatörer.
 
Twitter // @chalmersTME
Facebook // @chalmerstme
LinkedIn // company/chalmersTME
Youtube // Chalmers TME


Institutionens officiella hashtaggs är:
 
#chalmersTME // Institutionens hashtag
#chalmersftw // Chalmers officiella hashtag
#entrepreneurshipbychalmers // Inlägg som kopplas till entreprenörskap
#CentreforHealthcareImprovement // Posts linked to Centre for Healthcare Improvement

_________________

Några av forskarna och forskningsprojekten på Teknikens ekonomi och organisation driver egna bloggar och twitter-​konton där de bland annat skriver om sin forskning. De uppfattningar, åsikter, övertygelser och attityder som uttrycks via sociala medier och andra offentliga forum står för den enskilde medarbetaren. De återspeglar inte nödvändigtvis den allmänna hållningen på Chalmers.

Publicerad: to 26 sep 2019.