Additiv tillverkning

Bild 1 av 1
Additiv tillverkning av spridare för vätgasförbränning

Den här multidisciplinära forskningsarean koncentrerar sig på tillämpningen additiv tillverkning för att skapa skräddarsydda, optimerade och hållbara produktionslösningar för implementering av vätgas i energi och transportlösningar. Forskningsutmaningar är att möjliggöra konvertering av existerande gasturbinlösnignar för vätgasförbränning, optimera post-AM teknologier och för att förhindra att egenskaper försämras av vätgasanvändningen. Dessutom att genomföra experimentell validering av prov under realistiska integrerade förhållanden, samt att ta hänsyn till ytterligare aspekter såsom sensorteknologi i konstruktion, utveckla modeller och ytbehandlingar, metoder att minska påverkan av korrotion och oxidation samt väteförsprödning, samt att förhindra elektriska/termiska ytskikt. 

Här samarbetar Chalmers med Siemens Energy, RISE och Scania.