Vätgassensorer

Området vätgassensorer är av avgörande betydelse för hela värdekedjan för vätgasenergi ur både säkerhets- och processövervakningsperspektiv. Plasmoniska sensorer har möjlighet att upptäcka läckor vid ultralåga koncentrationer för att möjliggöra snabb och effektiv läckagekontroll och processövervakningssensorer i hög luftfuktighet i elektrolysatorer eller bränsleceller.

Viktiga forskningsutmaningar som vi tar itu med är att utveckla sensorer för ultrasnabba svar i intervallet under sekunden där vätekoncentrationer detekteras i det låga ppm/ppb-intervallet i luft eller i högtrycksvätemiljöer för att utveckla stabil sensordrift vid vitt varierande relativa luftfuktighetsförhållanden , för att underlätta långsiktig (år) stabil sensordrift utan signifikant deaktivering/åldrande/känslighetsförlust, för att ge minskad sensorkorskänslighet för andra molekylarter.