Om TechForH2

Bild 1 av 1
Två Volvo-lastbilar som kör bredvid varandra.
Foto: Volvo Lastvagnar/Volvo trucks

TechForH2 är ett kompetenscenter för multidisciplinär vätgasforskning med det övergripande syftet att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning för tyngre fordon som ett viktigt steg i omställningen till ett fossilfritt transportsystem. 

Centrets forskning syftar till att accelerera utveckling av ny teknik som möjliggör att hur vätgas kan användas som drivmedel för tunga fordon, med andra ord väg, flyg och marina applikationer. Vi arbetar teknologifokuserat och koncentrerar oss just nu på lättviktsteknik, material- och additiv tillverkning, sensorer och säkerhet, integration i fordon, drift och optimering samt nyutveckling av bränsleceller. För att bättre förstå var vätgasvärlden är på väg så har centrat även forskning på hur vätgassamhället kan växa fram.

TechForH2 är inrättat av Chalmers och är en gemensam satsning tillsammans med Rise, Volvo, Scania, Siemens Energy, GKN Aerospace, PowerCell, Oxeon, Insplorion, Johnson Matthey och Stena.

Med finansiering från Chalmers, Energimyndigheten och centrets partners, uppgår centrets totala budget till nästan 162 miljoner kronor över en femårsperiod i en första etapp, med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. 

Föreståndare för TechForH2 är Tomas Grönstedt, professor i turbomaskiner vid avdelningen för strömningslära på Chalmers.

Tomas Grönstedt
 • Professor, Strömningslära, Mekanik och maritima vetenskaper

Bakgrund

“Battery-electric vehicles are a good solution for city distribution, city buses, regional haulage and similar applications. For use cases with heavier loads or longer distances, hydrogen fuel cells will be an important technology. The two technologies complement each other, and both will be needed in order for us to build the sustainable transport system of tomorrow.”
CEO at Volvo Group Martin Lundstedt

För att nå Sveriges mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 är ett fossilfritt transportsystem och förnybara bränslen ett måste. För att nå nationella och internationella klimatmål har fokus på senare tid till stor del legat på vikten av elektrifiering, speciellt inom bilindustrin. Men för tyngre fordon, som står för 50% av transportsystemets totala koldioxidutsläpp, är elektrifiering en mer svårtillämpad lösning då tyngre fordon kräver betydligt fler och större batterier, vilket i sig får konsekvenser i termer av tyngd, utrymme och kostnader. Därför har det funnits behov av forskning som utvecklar nya tekniska lösningar som reducerar växthusgaser och skadliga utsläpp, som inte är beroende av fossila energikällor men som samtidigt kan leva upp till lastbilsbranschens, flygets och marina transporters behov.

Med den snabbt framväxande vätgasekonomin ökar också behoven av ny teknik och nya samarbetsformer mellan industri och akademi. Genom samarbetet mellan centrets partners vill TechForH2 bidra till kunskapsuppbyggnad och utbildning inom området, accelerera införsel av nya vätgasteknologier och därmed bidra till omställningen till fossilfrihet.

Mer specifikt omfattar TechForH2:s fokusområden kompositer och lättviktskonstruktioner för fordonsintegrerad lagring av vätgas och tillverkning och efterbehandling av metalliska material för bland annat vätgasanvändning och sensorer. Vidare kommer centret forska vidare på bränsleceller och fordonsintegration och teknik/styrmedel och innovationer i det framtida vätgassamhället.

Forskningsledare

Materialteknologi

 • Martin Fagerström, professor vid avdelningen för material- och beräkningsmekanik vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers.
 • Leif Asp, professor vid avdelningen för material- och beräkningsmekanik vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers.

Produktionsteknologi

 • Emmy Yu Cao, professor vid avdelningen Material och tillverkning vid institutionen för Industri- och materialvetenskap, Chalmers.
 • Lars Nyborg, ledare för Chalmers styrkeområde Produktion och forskare vid avdelningen material och tillverkning vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers.

Kryogen teknik och värmehantering

 • Tomas Grönstedt, centrumföreståndare för TechForH2, professor turbomaskiner, avdelningen för strömningslära vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.

Systemförståelse, fordonsnivå, bränslecell

 • David Sedarsky, professor vid avdelningen energiomvandling och framdrivningssystem, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.

Transport och samhälle

 • Maria Grahn, professor vid avdelningen för maritima studier vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.
 • Selma Brynolf, viceprefekt för nyttiggörande vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Säkerhet och sensorer

 • Christoph Langhammer, professor vid avdelningen kemisk fysik vid institutionen för fysik, Chalmers.

Bränslecellsteknologi

 • Anna Martinelli, biträdande professor teknisk ytkemi vid institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers.
 • David Sedarsky, professor vid avdelningen energiomvandling och framdrivningssystem, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.