Vätgassamhället

Området energi- och miljösystemanalys utvärderar olika energibärares roll i energisystemet baserat på energisystemsmodellering och miljösystemanalys. Vätgas kan spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem med låga koldioxidutsläpp. Det finns dock utmaningar att övervinna under övergångsperioden från idag tills den används i stor skala. Nyckelfaktorer är mängden överskottsel, tillgången på infrastruktur, kapitalkostnaden för bränsleceller och elektrolysörer, den lägre totalverkningsgraden jämfört med direkt elektrifiering, geopolitiska risker och begränsningsrisker kopplade till användningen av sällsynta jordartsmetaller, den relativt kostsamma distributionen av vätgas samt lagring och frågor som rör konsumenternas önskemål.

Viktiga forskningsutmaningar kopplade till vätgasens roll i ett framtida hållbart energisystem med låga koldioxidutsläpp är att upptäcka och modellera potentiella show-stoppers från till exempel resursbegränsningar, kostnadskonkurrenskraft, miljöprestanda, social acceptans, synergier och konkurrens med andra energisektorer, försörjningspotentialen, lokalisering- och vätgasinfrastruktur och lagringsbehov, sammankopplad analys av vätgas för transport och framtida systemscenarier, förutsäga och optimera för politiska beslut och reglering för transport och samhället i allmänhet.