Notiser från CVA

Här får du korta nyheter från oss på Centrum för vårdens arkitektur. Sidan uppdateras löpande. Längre nyheter hittar du i nyhetsflödet. För att prenumera på vårt nyhetsbrev vänligen kontakta cva.arch@chalmers.se.

Se också längre nyheter

Abstrakt illustration av ett nätverk med noder

Webbinarium: Kunskapsutveckling om vårdbyggnader - CVA som kunskapsnod

2024-04-18, uppdaterat 2024-04-23

CVA webbinarium den 23 april 11:00 - 12:00 
På webbinariet presenterade vi ett urval av CVA-rapporter, både några nyligen klara och några som är planerade. Vi pratade också om nätverk och kunskap för vårdbyggnad i större sammanhang. Nya rapporter i fokus var: 

  • Perspektiv på vårdbyggande Utmaningar och utvecklingsmöjligheter (2024) 
  • Hygien – luftkvalitet: Utformning av högteknologiska vårdmiljöer (2023) 
  • Trygga och säkra receptioner - Rapport från ett pilotprojekt (2023) 
  • Byggkostnader i regionerna - överblick och aktuella frågeställningar (arbetsmaterial, 2023) 
  • De små sjukhusens lokalpotential - När vården ställer om (2024)

Inspelning från webbinariet på youtube

CVAs publikationer

Mer om webbinarier
Ja, det blir fler, just nu planerar vi för höstens webbinarier. Ett av dem genomförs i samverkan med Kraftens hus och till våren 2025 planeras en aktivitet kring sjukvårdsbyggnader i tider av kris. Mer information kommer på vår hemsida eftersom.
Inspelningar från tidigare webbinarier:

Bli bättre på att mäta och utvärdera fysiska kvalitéer i regional och kommunal vårdmiljö

Exploring the relationship between the design of the built environment and stroke patient’s needs

En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé? 

Att beställa sjukhus, en diskussion om organisering och kunskap 

Ventilation i sjukhusmiljö

Från vänster: Anna-Karin Joelsson, Boverket; Kristina Åkerlund, Link Arkitekter; Göran Lindahl, CVA och Marie Larsson, Forum Vårdbyggnad.

Regional och kommunal planering

2024-04-18

Marie Larsson och Göran Lindahl från Chalmers/CVA deltog med presentationer vid en workshop den 13 mars i Karlshamn i Region Blekinge med titeln ”Vårdens roll i fysisk samhällsplanering”. Ett tematiskt möte med fokus på planeringen av framtidens vårdmiljöer och dess roll i den fysiska samhällsplaneringen, inte minst i ljuset av ökad regional och kommunal samverkan. Ett 20-tal personer deltog. Workshopen är en del av arbetet kring Strukturbild Blekinge. Ett arbete som bedrivs för att stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering.

Sykehusbygg på besök

2024-04-18

Den 20-21 mars genomfördes en konferens arrangerad av CVA i samband med ett möte med Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer. I detta ingår Boverket, CVA, Fastighetsrådet, Forum Vårdbyggnad och PTS. Vid konferensen, som samlade 25 personer, deltog också Sykehusbygg från Norge. Avsikten var att dela erfarenheter från arbete kring planeringsfrågor för vårdbyggnader, inte minst utifrån Sykehusbyggs erfarenheter som nationell aktör. Konferensen innehöll också studiebesök vid Sahlgrenska Life, Barnsjukhuset vid Östra Sjukhuset och Högsbo Närsjukhus. Här kan man se Sykehusbyggs webbinarier -inspelningar och agenda.

Forskare från OUT-FIT projektet med insändare i Sydsvenskan

2024-04-18

Som en följd av en insändare till Sydsvenskan som utmanade Malmö stad att ta tag i utemiljön vid stadens äldreboenden deltog forskare från OUT-FIT projektet i diskussionen. Förutom att understryka vikten av anpassade utemiljöer beskrevs hur projektet samarbetat med Socialstyrelsen för att utveckla indikatorfrågor i myndighetens årliga nationella enkät. Svaren på dessa frågor kommer att möjliggöra uppföljning och utveckling avseende utemiljöer vid äldreboenden. Mer om utvecklingen av indikatorfrågorna går att läsa på projektets blogg.

Konferens-säsong

2024-04-18

Sen vår och sommar är en tid då många konferenser genomförs, CVA deltar vid ett flertal: Forums vårkonferens, Engineering Health 2024, European Healthcare Design, ARCH2024 med flera. Vi återkommer med inspel och rapporter från dessa!

PTS samverkan

2024-04-18

PTS har användarkonferens den 7-8 maj i Jönköping, Johanna Eriksson och Göran Lindahl från CVA medverkar med presentationer och paneldebatt med temat PTS framtid. Detta med framtid är intressant, inte minst mot bakgrund av att PTS firar 50-år i år! Grattis säger vi från CVA!

Vårdens lokaler

2024-04-18

Vårdens lokaler rullar på, den tredje modulen genomförs den 16-18 april och denna gång är fokus kunskapsfrågor. Men även dialogarbetsformer och förlossningsmiljöer finns med i programmet. I juni avslutas denna omgång av kursen. Just nu diskuterar vi och planerar andra möjliga kurser då vi identifierat behov av kurser kring vårdens miljöer, framtiden får utvisa hur detta utvecklas. 

Inspelning och bildspel från webbinariet Bli bättre på att mäta och utvärdera fysiska kvalitéer i regional och kommunal vårdmiljö

2024-02-28, redigerat 2024-05-14

Den 28 februari genomförde CVA webbinariet Bli bättre på att mäta och utvärdera fysiska kvalitéer i regional och kommunal vårdmiljö. Två presentationer följdes av tid för frågor:

Kvalitetssäkra dina projekt och leverera hållbara vårdmiljöer
Vi tar upp kopplingen mellan inne- och utemiljöer, behovet av att kvalitetssäkra vårdmiljöer och tillgängliga instrument/verktyg och avslutningsvis går vi in mer på erfarenhet av specifika mätmetoder och praktisk tillämpning.
- Susanna Nordin, universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap med forskningsfokus på vårdmiljöer för äldre personer.
- Madeleine Liljegren, dubbelexamendoktorand i vårdvetenskap och arkitektur vid Göteborgs universitet och Chalmers, fysioterapeut, specialist i äldres hälsa och masterexamen i landskapsarkitektur.

En nationell standard för hälso-och sjukvårdens yttre miljöer - PTS Riktlinje Utemiljö
Presentation av PTS-anslutna regioners arbete med Riktlinje Utemiljö- ett kunskapsstöd för hur yttre miljöer ska planeras och utvecklas.
- Linda Dahlin ordförande i PTS Brukarråd Utemiljö, sakkunnig yttre miljö och funktionsplanerare, Regionfastigheter Region Östergötland

Videoinspelning på youtube var tillgänglig t.o.m. 28 april 2024.

Illustration: Kritsada Simcharoen

Inspelning från webbinariet om sambandet mellan den byggda miljöns utformning och stroke-patienters behov

2024-02-05

Inspelning från webbinariet finns nu på Youtube

South Campus of XJTLU
XJTLU, South Campus
Fotograf: SCJiang, Wikimedia

Cristiana Caira inbjuden gästföreläsare på XJTLU Design school

2024-01-31

Xi'an Jiaotong-Liverpool University är ett privat universitet i Kina som grundades 2006 av University of Liverpool och Xi'an Jiaotong University. Cristiana Caira är examinator för kursen Healthcare architecture och är affilierad till CVA.

Webbinarium om sambandet mellan den byggda miljöns utformning och stroke-patienters behov

2024-01-15

Det första webbinariet för 2024 är snart här. Vi vill med dessa webbinarier erbjuda så många som möjligt att ta del av vår kunskapsutveckling. Nästa på tur är:
1 februari kl 11-12, tema: Exploring the relationship between the design of the built environment and stroke patient’s needs. Detta webbinarium genomförs på engelska och baseras på presentationer av Marie Elf, Högskolan i Dalarna, Maja Kevdzija, TU Wien och Kritsada Simcharoen, Chalmers. De presenterar alla olika perspektiv på fysiska miljöer och rehabilitering varefter vi diskuterar temat.