Notiser från CVA

Här får du korta nyheter från oss på Centrum för vårdens arkitektur. Sidan uppdateras löpande. Längre nyheter hittar du i nyhetsflödet.

Se också längre nyheter

Inspelning från webbinarium om enpatientrum

2023-12-07

På onsdag 6/12 genomförde vi webbinariet En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé?

Inbjudna gäster var: Hans Sandqvist, strateg, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen och Jan Kilhamn, Verksamhetschef Medicinkliniken, Carlanderska sjukhuset.

Från CVA medverkade: Marie Larsson (moderator), adjungerad professor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, Enhetschef Fysiska Vårdmiljöer, Region Örebro län, Cristiana Caira, Konstnärlig professor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, partner och styrelseledamot, White arkitekter, styrelseledamot, European Health Property Network, Henrik Magnusson, adjungerad professor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, affärsområdeschef, Arkitema, och Helle Wijk, professor/sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, gästforskare, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.

Inspelning från webbinariet finns på CVA:s youtube-kanal.

Vy längs stranden i Camogli med tätbyggda husfasader och en borg.
Castel Dragone är ett landmärke i Camogli

Intensivvård i fokus på CNETO 2023

Den italienska vårdmiljö-organisationen CNETO genomför sin konferens i Camogli, Italien, mellan 26 och 27/11. Från CVA deltar Cristiana Caira.

Årets konferens fokuserar på planering av IVA miljöer och Cristiana kommer att föreläsa med utgångspunkt från PTS konceptprogrammet om högteknologiska vårdmiljöer. Dessutom kommer hon att redovisa goda exempel från olika svenska IVA avdelningar.

CNETO föreningen grundades i Italien 1954 och samlar medlemmar som är verksamma inom planering av hälso- och sjukvårdslokaler.

I september besökte CNETO olika projekt i Danmark och Sverige. I samband med resan besökte CNETO gruppen Chalmers, CVA och fick även kontakt med Forum vårdbyggnad, som på många sätt har en liknande funktion i Sverige.

CNETOs hemsida (på italienska).

Nidelva, Trondheim
Nidelva, Trondheim
Fotograf: GeirSH

HelsA-seminaret på Rockheim i Trondheim 19. oktober 2023

2023-11-16

Centrum för «helsefremmende arkitektur og omgivelser» (HelsA) blev etablerat år 2019, förnyades för 4 ytterligare år 2023 och arrangerade den 19.oktober ett seminarium med tema «HelsA i det bygde rom». Göran Lindahl deltog från CVA i ett spännande och givande seminarium där olika forskningsperspektiv på rum och hälsa diskuterades. Seminariet kan ses här.

Nästa års seminarium har som tema Why/Not in my backyard och genomförs den 14 november 2024.

Royal College of Physicians
Royal College of Physicians
Fotograf: Ian Beales

EHD 2024: Call for papers

2023-11-15

Nu pågår Call for papers inför konferensen European Healthcare Design 2024. Temat för konferensen är "Natural Intelligence: Creating self-learning health systems". Konferensen organiseras av SALUS Global Knowledge Exchange och Architects for Health och tar plats i Royal College of Physicians i London i juni. Deadline för att skicka in abstrakt är 1 december.

virke

Cristiana Caira pratar på en dag arrangerad av Nordic Network on Health and Materials

2023-10-30

Syftet med Nordic Network on Health and Materials är att undersöka sambandet mellan naturliga material i byggnader och hälsa. I arbetet tittar man bland annat på träpaneler i patientrum i Skellefteå. På ett två-dagars event som ordnas av nätverket kommer Cristiana Caira, konstnärlig professor, affilierad till CVA, att prata om projektet Hälsa i Trä. Projektet ska sätta trä på kartan som byggmaterial för sjukhus och därmed hjälpa driva den omstrukturering av byggbranschen som krävs för att minska miljöpåverkan av byggnader.

Svenska Mässan huvudentré
Fotograf: Svenska Mässan

Cristiana Caira pratar på Kvalitetsmässan

2023-10-26

Cristiana Caira, konstnärlig professor affilierad till CVA pratar på Kvalitetsmässan om Framtidens sjukhus

Framtidens sjukhus kommer att ha en ökad inriktning på att använda teknologi för att förbättra vården. Syftet är att främja hälsa och förebygga sjukdomar, ta hänsyn till patienternas individuella behov och önskemål men också att främja samarbete mellan vårdpersonal och specialister. Sveriges regioner satsar nära 100 miljarder i stora byggprojekt på landets sjukhus. Hur säkerställer man att kostnader inte drar iväg och att man får den effekt man önskar? Vilken kunskap behövs för att skapa en god vårdmiljö? Och kan virtuell vård i hemmet vara en framtidslösning?

Programpunkten tar plats 23 november kl 11:30 - 12:15. Andra medverkande är Gustaf Storm, vd Capio S:t Görans sjukhus och Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.
Moderator är Mats Sedlacek, försäljningsdirektör Health Care Microsoft Sverige.

Från föreläsning i Vårdens lokaler
Fotograf: Ásgeir Sigurjónsson

Anmälan till vidareutbildningen Vårdens lokaler har nu öppnat

2023-10-23

Kursen avser att ge yrkesverksamma, som har som uppdrag att arbeta med med planering av vårdverksamhetslokaler, fördjupad kunskap om planering av lokaler för vård och omsorg baserat på aktuell forskning och praktik.

Mer information och anmälan på Forum vårdbyggnads hemsida

 

Laptop och mikrofon på ett bord

Inspelning från webbinarium med samtal om ventilation

2023-10-02

På fredag den 22/9 genomförde vi webbinarium med samtal om ventilation som baserades på aktuellt utvecklingsarbete. Inbjudna talare var Lars Ekberg, biträdande professor, Installationsteknik, Chalmers. Daniel Olsson, projektledare, LicEng, CIT Renergy AB och Eva Ek, arkitekt SAR/MSA, leg ssk, Tyréns.
Inspelning från webbinariet finns på CVA:s youtube kanal.

Kommande webbinarier

20/10, 10.30-12.00 Att beställa sjukhus, en diskussion om organisering och kunskapsbehov. Göran Lindahl och Anna Montgomery med gäst/gäster samtalar om beställarrollen, beslutsfattande och vårdbyggnadsprojekt. Till anmälan.

6/12, 10.00-12.00 Tema En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé? En diskussion om en-patientrummet som en av flera möjliga lösningar, som en del av en debatt och diskussion om hur det fungerar och dess relevans. Till anmälan.

Vi hoppas ni ska finna dessa intressanta, välkomna!

Workshopdeltagare placerar postitlappar på en utskriven tabell

Pågående rapport och aktuell workshop om utvecklingsmöjligheter för mindre sjukhus

2023-10-02

CVA arbetar under året med en analys- och idéskrift som ska belysa de mindre sjukhusens möjligheter i relation till de strukturella förändringar som sker i vården, samt komma med idéer och kommentarer till hur miljöerna kan utvecklas och användas framöver. Fokus för rapporten är i första hand lokaler som Västra Götalandsregionen äger. Analysen tar avstamp i utvecklingen mot nära vård, en fråga som också är relevant i fler regioner. I anslutning till arbetet med rapporten samlades representanter från Västra götalandsregionen, forskare och arkitektkontor i en workshop och diskuterade frågor om vad som påverkar och vilka utvecklingsmöjligheter de mindre sjukhusen, ofta med stora lokalvakanser, har. Dagen leddes av Elin Rittmark, som också skriver rapporten. Från CVA:s sida medverkade Göran Lindahl och Johanna Eriksson.

Vårdens lokaler

2023-10-02

Fortbildningskursen Vårdens lokaler genomförs våren 2023. Anmälan kommer att öppna i början av oktober och sker genom Forum Vårdbyggnads hemsida. Besked kommer på CVAs maillista i så god tid som möjligt. För att vara med på CVAs maillista kontakta asgeir.sigurjonsson@chalmers.se. Kursen siktar på cirka 40 deltagare. Kursdagar är 16-18 januari, 5-7 mars, 16-18 april och 11-13 juni. Vi kommer som tidigare vara i Chalmerska huset i Göteborg och i huvudsak är kursen på plats. Välkomna till ert eget kunskapsbygge!

Forskarkurs

2023-10-02

Nu är forskarkursen Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande, som går maj-september 2024 publicerad i GU:s kurskatalog. Sepideh Olausson är kursansvarig och Helle Wijk examinator. Kursen är sökbar mellan 1-21 oktober 2023. Flera forskare och doktorander relaterade till CVA medverkar.

Forum Vårdbyggnads höstkonferens

2023-10-02

Flera från CVA deltar vid Forums höstkonferens i Stockholm den 16-17 november. Dels bidrar vi i flera programpunkter, dels är vi engagerade i Vårdbyggnadspriset. Årets program kommer bli mycket spännande att lyssna på och delta i, inte minst för att det också är Forums 30-årsfirande. Hoppas vi ses där! För mer info se här: https://forumvardbyggnad.se/kurs_konferens/

ARCH24

2023-10-02

Forskningskonferensen ARCH, konferensserie om forskning om vårdmiljöer som initierades av CVA år 2012, genomförs nästa gång år 2024 i Helsingfors https://arch24.aalto.fi. Konferensen äger rum 15-19 juni och har som tema Effects of design on health and well-being. För de av er som är forskningsintresserade och vill delta, se till att hålla er uppdaterade om när anmälan öppnar. Vill ni skriva ett paper? Abstract-deadline är den 17 oktober. Vi ses där!

Swiss Center for Design and Health

2023-10-02

Swiss Center for Design and Health (SCDH) i Biel/Bienne i Schweiz är ett unikt tekniskt kompetenscenter för designforskning. Inom centret arbetar man med evidensbaserade designlösningar för utveckling av vården i nära samarbete med behovsägarna. Helle Wijk, gästprofessor vid Chalmers och kopplad till CVA, tillhör centrets International Advisory Group (IAG). IAG består av nio forskare från sex olika länder med flera möten per år och ett fyra dagars FoUUI seminarium på plats årligen https://scdh.ch/en/symposium-design-and-health-practice-research-and-social-relevance-2/.

Centret ger även kurser samt workshops on-line och deras första tillfälle är en workshop den 1 december, med temat Hospital Design and Patient Safety. Workshopen beskrivs på följande sätt: “Patient safety is highly dependent on the design of healthcare facilities. In this workshop, you will learn how evidence-based design principles promote safety, efficient workflows, and a healing environment.” Mer info finns här.

Kunskapsdelning

2023-10-02

Konferensen Smarta Sjukhus med fokus på Framtidens vårdmiljöer arrangeras i år den 25 oktober. Vid den deltar Helle Wijk och Göran Lindahl och diskuterar forskningens bidrag i detta samt ger exempel kring vårdens fysiska miljöer och dess betydelse för patienter och personal.

I Malmö deltar Johanna Eriksson vid konferensen Nordic conference on sustainable healthcare, den 11 och 12 oktober, i det forskningsspår som finns.

Göran Lindahl deltar vid seminarieserien HelsA med tema Helsefremning i det bygde rom vid NTNU i Trondheim den 19 oktober. Forskningsfronten är då i fokus.

Längre fram deltar Johanna Eriksson och Göran Lindahl vid konferensen Framtidens hälso- och sjukvård den 24 januari 2024. Där ska vi diskutera vårdens verksamhetslokaler som platsen där förändring sker, mer info kommer.

Detta är exempel på där CVA-relaterade forskare och lärare deltar i kunskapsbygget för framtidens vårdlokaler, en central uppgift för ett centrum på Chalmers, där vi vill brygga över mellan akademi och praktik.

SHIP

2023-10-02

I det pågående samarbetet mellan SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Akademin och Chalmers genomfördes en workshop den 29 augusti. Flera forskningsprojekt växer nu fram baserat på tre teman. Dessa är Nära Vård med fokus på situationen för äldre i samband med hemgång från sjukhus, patientsäkerhet med fokus på medicinhantering och vårdmiljö med fokus på administrativa och kliniska arbetsplatser inom psykiatri. Flera CVA relaterade forskare är engagerad och mer nyheter kommer när projekten kommit längre.

Från startmötet i Centrala Stockholm

Möjligheter för trä som konstruktionsmaterial i sjukhus

2023-09-05

Projektet HiT- Hälsa inom Träkonstruktion eller Health in Timber inkluderar 12 partners varav RISE och Chalmers/CVA är två. Drivkraften för projektet är att stödja byggbranschens omställning till att bli mer hållbar och ge en lägre klimatpåverkan. Projektet ska studera vilka verksamheter i sjukhus som kan byggas med trästomme eller hybridstomme. Projektet avser öka både kunskap och intresse för att optimera olika befintliga träbyggsystem för att skapa mer resurseffektiva och flexibla byggnader med större valfrihet avseende utformningen.
Länk till projektsida: Framtidens optimerade komplexa träkonstruktioner | RISE

Vårdmöte online

Resultat från rapport om E-hälsa presenterades på webbinarium

2023-08-29

Architects for Health (AfH) ordnade den 18/7 ett webinarium med tema:
Hur bidrar digitaliseringen till att förbättra patientupplevelsen, höja kvalitén i den kliniska vården och förbättra personalens arbetsmiljö?
Cristiana Caira och Boubou Hallberg pratade om utvecklingen av den digitala vården i Sverige, och vilka konsekvenser digitaliseringen har på planeringen av vårdens lokaler.
Cristianas presentation baserades på CVAs rapport från 2020: E-hälsa- Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?
E-hälsa - Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem? (chalmers.se)

Lisa Björnson Skogström
Lisa Björnson Skogström

Room4Birth presenteras i Bali och Karlstad

2023-07-06

Flera av de som är kopplade till CVA har arbetat med projektet Room4Birth, ett projekt delvis fokuserande på den fysiska förlossningsmiljön. En av de som medverkat, i samarbete med CVA, är barnmorska Lisa Björnson Skogström. Projektet har rönt ett stort intresse och är nu en del av flera forskningsansökningar och andra projektidéer vid Chalmers. Själva projektet har precis presenterats vid konferensen 33rd ICM Triennial Congress, Bali, Indonesia och det ska också presenteras vid konferensen Reproduktiv Hälsa, 2023.

Planritning

Hygien – Luftkvalitet: Utformning av högteknologiska vårdmiljöer

2023-07-06

Kraven på luftens renhet i korridorer utanför operationssalar är 100 CFU/m³. Men vad innebär det? För rapporten mättes luftrenhet (CFU/m³) i korridorer, främst utanför operationssalar men även inuti operationssalar direkt efter operation. Avsikten med rapporten är att ge stöd för utformning av operationslokaler samt att vara ett inspel för fortsatta undersökningar och diskussion om planering och utformning av dessa. Arbetet är finansierad av Tyréns forskningsstiftelse och Halton Health och rapporten ges ut av CVA.

Hämta rapporten

Utställning av examensarbeten på Ljusgården på Chalmers
Fotograf: Ásgeir Sigurjónsson

Tipsa om examensarbeten våren 2024

2023-07-06

Det kan verka långt bort, men vi tar redan nu gärna emot förslag på examensarbeten med tema design och vård samt vårdmiljö som kan genomföras under våren 2024.

Vi ser gärna att de är förankrade i utmaningar eller projekt ni har. Har ni frågor om vad som gäller, hör gärna av er till cva.arch@chalmers.se.

Läs mer på sidan Vi söker exjobbsidéer