Om CVA

Centrum för vårdens arkitektur är en nationell arena för utveckling, spridning, och utbyte av kunskap om vårdens fysiska miljöer. CVA bidrar till forskning och forskarutbildning samt är aktivt inom grund- och vidareutbildning. Fokus för CVA är byggd miljö i relation till bland annat hälsa, patientupplevelse och effektivitet för en bättre och säkrare hälso- och sjukvård.

CVA samarbetar med nationella och internationella forskar- och intressegrupper. I sin utåtriktade roll initierar och genomför CVA utvecklings- och implementeringsprojekt. CVA har också etablerat sig som en nationell mötesplats för kunskapsdelning genom att regelbundet arrangera seminarier, temadagar och workshops.

Syftet med CVA

Vårdens miljöer är en viktig del av hälso- och sjukvårdens långsiktiga hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Rätt utformade vårdmiljöer kan bidra till och stödja effektivitet, vårdresultat och patientens upplevelse av vårdens kvaliteter.

Vårdens byggnader utgör viktiga och långsiktiga samhällsinvesteringar och bör därför vila på en solid kunskapsgrund. Vården är forskningsintensiv och ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. På samma sätt efterfrågar vården forskningsbaserad kunskap också i utformningen av sina byggnader och miljöer. Potentialen för att stödja hälso- och sjukvården genom en rätt utformad fysisk vårdmiljö kan utnyttjas bättre. Det finns ett stort kunskapsbehov.

Centrum för vårdens arkitektur möjliggör att forskning och kunskapsbygge inom området kan samordnas och utvecklas nationellt. Centrumet är också kopplat till den internationella vårdmiljöforskningen som säkerställer att ny forskning kontinuerligt görs tillgänglig i Sverige.

Vad vi gör

 • Samlar in befintlig nationell och internationell forskning om vårdmiljö
 • Sammanställer och sprider den i Sverige, också i samverkan med andra forskare
 • Identifierar nya forskningsbehov
 • Initierar och genomför nya forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Är en mötesplats och som samordnar kunskapsbygget nationellt
 • Är en aktiv medskapare och aktör i kunskapsutveckling om vårdens miljöer
 • Är engagerade i grund- och vidareutbildning

Medarbetare

Anna Bengtsson
Lektor på Sveriges lantbruksuniversitet
Annas personsida på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida

Styrgrupp

 • Jens Axelsson, Forum Vårdbyggnad
 • Anders Carlqvist, Västra Götalandsregionen
 • Göran Lindahl, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik (Chalmers), CVA
 • Henriette Söderberg, Arkitektur och Samhällsbygnadsteknik (Chalmers)
 • Hans Sandqvist, Västra Götalandsregionen
 • Ulf Widmark, Fastighetsrådet FR (Region Västerbotten)