Publikationer CVA

Här finns ett antal publikationer från CVA listade från år 2011 och framåt.

2024

Perspektiv på vårdbyggande - Utmaningar och utvecklingsmöjligheter
Patrik Alexandersson, Göran Lindahl, Johanna Eriksson, Andreas Hellström

2023

Konceptprogram: Sjukhusens allmänna lokaler – Planering för att minska smittspridning
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard

Läs mer om konceptprogrammet här

Hygien – luftkvalitet: Utformning av högteknologiska vårdmiljöer
Eva Ek, Carl Christiansen, Sture Gustafsson, Anders Rehn

rapportHygien - Luftkvalitet (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 27.9 MB
Senast ändrad:

Trygga och säkra receptioner: Rapport från ett pilotprojekt
Bengt Hansson, Elisabeth Lundin och Charlotta Thodelius

2022

Konceptprogram: Lokaler för primärvård med fokus på vård- och hälsocentraler
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard
Läs mer om konceptprogrammet här

Förstudie till konceptprogram: Lokaler för primärvård med fokus på vård- och hälsocentraler
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard
Läs mer om förstudien här

2021

EBD 2020 – Evidensbaserad Design - Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön
Centrum för vårdens arkitektur

Logistik i vårdbyggnader
Nina Modig, Göran Lindahl

rapportLogistik i Vårdbyggnader (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 4.1 MB
Senast ändrad:

Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård
Göran Lindahl, Charlotta Thodelius, Jens Widmark

Framtidens vårdbyggnadsstruktur - Hälso- och sjukvårdsbyggnader i regionerna efter omställningen
Centrum för vårdens arkitektur

2020

Högteknologiska vårdmiljöer för intensivvård och operation - Uppdatering 2020
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard
Läs mer om högteknologiska vårdmiljöer här

Registerbaserade studier för forskning och utveckling av byggd vårdmiljö: en outnyttjad guldgruva
Kartläggning och exempel på användningsområden av Socialstyrelsens registerdata
Charlotta Thodelius, Ellen Dahllöf Boyd, Göran Lindahl, Helle Wijk

E-hälsa - Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?
Göran Lindahl, Charlotta Thodelius, Abderisak Adam, Helle Wijk

2019

Förstudie: Högteknologiska vårdmiljöer - Intensivvård och operation
Centrum för vårdens arkitektur

Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA är ett projekt som har genomförs av PTS Forum (Program för Teknisk Standard) bestående av 13 landsting/regioner i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers. Syftet med projektet är att ta fram evidens- och erfarenhetsbaserade riktlinjer för hur framtidens hållbara högteknologiska vårdmiljöer för operation och intensivvård kan utformas. Det överordnade målet är ta fram bättre planerings och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Projektet ingår som en del av PTS forum strävan att utforma evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler.

Den goda vårdavdelningen 2019
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard

Den goda vårdavdelningen är ett kunskaps- och forskningsbaserat planeringsunderlag för framtidens vårdavdelningar. Materialet till rapporten har tagits fram av PTS-gruppen i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur. Syftet med projektet var att ta fram bättre planerings-och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Den goda vårdavdelningen är utformad för människor och ska stödja personcentrerad omvårdnad och multiprofessionellt arbete. Utformningen bygger på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Läs rapporten om Den goda vårdavdelningen (PDF)

Evidence-Informed Design Recommendations for Juvenile Facilities in Sweden - Report prepared for the Swedish National Board of Institutional Care (SiS)
Roger S. Ulrich, PhD

2018

Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard
Läs mer om planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer här

Konceptprogram Lokaler för psykiatri - Kunskapsunderlag vid planering
Program för teknisk standard, Centrum för vårdens arkitektur, Sykehusbygg
Läs mer om Konceptprogram Lokaler för psykiatri här

2017

SiS Vårdmiljö - En guide för lokalutveckling
Göran Lindahl och Sofia Park

CVA har sedan 2015 ett samarbete med Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS är den statliga myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Ett utvecklingsprojekt inom ramen för samarbetet har syftat till att öka medvetenheten och kunskapen om den fysiska vårdmiljöns betydelse för SiS verksamhet men också att ge stöd för att börja problematisera och arbeta mer aktivt med denna. Projektet som startade i början av 2016 har drivits av CVA med stöd från en projektgrupp på SiS och avrapporteras i forskningsrapporten nr 9 2017: SiS VÅRDMILJÖ – En guide för lokalutveckling. För mer information om projektet kontakta gärna projektledare Göran Lindahl: goran.lindahl@chalmers.se eller projekthandläggare Sofia Park: sofia.park@chalmers.se

Läs SiS VÅRDMILJÖ - En guide för lokalutveckling, Nr 9 2017

Enpatientrum i Sverige - förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge
Marie Strid och Kristin Schmitt

presentationsmaterialEnpatientrum i Sverige - Förstudie Presentation (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 10.1 MB
Senast ändrad:

Designdrivna dialoger - För arkitektur och samhällsbyggnad
Peter Fröst, Anna Gustafsson, Johanna Eriksson, Göran Lindahl

Den här boken handlar om designdrivna, dialogbaserade arbetssätt för arkitektur och samhällsbyggande. Med designdriven dialog menar vi dialoger där man använder designmetoder för att driva arbetet framåt. Design blir alltså både arbetssätt och mål i dialogprocessen. Dialoger innebär för oss att en grupp med olika perspektiv träffas för ett strukturerat utbyte av kunskap och idéer. De praktiska erfarenheterna i boken hämtas från ett exempel på designdriven dialogmetodik - Designdialoger. Tillsammans med mer teoretiska perspektiv bildar erfarenheterna en inspirationskälla för dig som vill förstå, arbeta med, delta i, utveckla eller beställa designdrivna dialoger. Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad är resultatet av ett samarbete mellan Chalmers och Sweco Architects.

Boken kan köpas genom Cremona, Chalmers bokhandel

Ljus i vårdmiljöer - dokumentation av en temadag 19 september 2016
Centrum för vårdens arkitektur, Forum vårdbyggnad och LINK Arkitektur

Framtidens vårdbyggnader - Framtidens vårdbyggnader bjuder in patienten att vara medskapare i sin egen vård
Peter Fröst och Christine Hammarling

Mer information på SKRs hemsida

Spri-tiden. Planering av vårdbyggnader i Sverige 1968 till 1989
Lennart Ring

Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer - förstudie
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard

2016

Lokaler för framtidens öppenvård - kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar
Program för teknisk standard, Centrum för vårdens arkitektur och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar är ett arbete som har genomförts av PTS forum i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers. Det har letts av en styrgrupp och genomförts av en arbetsgrupp på CVA i samverkan med en projektgrupp. Forskningsöversikten är genomförd och sammanställd av institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Syftet med rapporten "Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar” är att erbjuda en sammanställning av kunskap som kan användas som underlag. Både när beslut ska fattas om lokaler inom öppenvården, framför allt vårdcentraler och specialistmottagningar, och under planeringsskede inför ombyggnation och nybyggnation.

Hämta rapporten från PTS hemsida

2015

Administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar
Program för teknisk standard, Centrum för vårdens arkitektur

Administrativa arbetsplatser i vården är det tredje samarbetsprojektet mellan PTS Forum och Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers för att utveckla evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler. Målet är bättre planerings- och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs.

Hämta rapporten från PTS hemsida

Lär från våra byggnader. Lär för våra byggnader. Del 1 - Handbok om utvärdering av vårdbyggnader
Mike Apple

Lär från våra byggnader. Lär för våra byggnader. Del 2 - Jämförande utvärdering av lokaler för intensivvård (IVA)
Mike Apple

2014

1 promille av vårdens miljardinvesteringar i nya byggnader går till forskning om deras betydelse för bättre vård!
Peter Fröst och Helle Wijk

2013

Högteknologiska vårdmiljöer - Intensivvård och operation
Centrum för vårdens arkitektur, Program för teknisk standard

Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA är ett projekt som har genomförs av PTS Forum (Program för Teknisk Standard) bestående av 13 landsting/regioner i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers. Syftet med projektet är att ta fram evidens- och erfarenhetsbaserade riktlinjer för hur framtidens hållbara högteknologiska vårdmiljöer för operation och intensivvård kan utformas. Det överordnade målet är ta fram bättre planerings och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Projektet ingår som en del av PTS forum strävan att utforma evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler.

2012

Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0. Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön
Roger Ulrich, PhD, EDAC

2011

Den goda vårdavdelningen
Centrum för vårdens arkitektur, Program för teknisk standard

Den goda vårdavdelningen är ett kunskaps- och forskningsbaserat planeringsunderlag för framtidens vårdavdelningar. Materialet till rapporten har tagits fram av PTS-gruppen i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur. Syftet med projektet var att ta fram bättre planerings-och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Den goda vårdavdelningen är utformad för människor och ska stödja personcentrerad omvårdnad och multiprofessionellt arbete. Utformningen bygger på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Se även Den goda vårdavdelningen 2019.