Forskning CVA

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) arbetar med att stärka den akademiska grunden för en praktiknära, samhällsrelevant forskning inom området vårdarkitektur och vårdmiljö genom att utveckla och stärka forsknings- och utvecklingssamarbeten på nationell såväl som internationell nivå.

Detta görs inom områden som:

  • Den fysiska miljöns betydelse för vårdens verksamhet, kvalitet och effektivitet samt dess betydelse för säkerhet, tillfrisknande och patienters upplevelse av vården som helhet.
  • Den fysiska miljöns möjligheter, innovationsfrågor kring effekter av vårdmiljöer och kvalitetsutveckling genom arkitektur och designtänkande.
  • Planeringsprocessen med dess roller och verktyg som krävs för att leda och styra utformningsarbetet och de slutgiltiga resultatens kvalitet.
  • Arkitektur för åldrande.

Forskningsprojekt kopplade till CVA

Pågående projekt

Byggnadsfasad i tegel

OUT-FIT: Vårdmiljöer och Vårdarkitektur

I samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Projekttid: 2021-2025

Läs mer om OUT-FIT på Göteborgs universitets hemsida (gu.se)

Detaljbild - lampor på rad inomhus

Room4Birth

I samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet

Läs mer om Room4Birth på Göteborgs universitets hemsida (gu.se)

Detaljbild på fasad omgiven av träd

Den fysiska och socio-spatiala miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen

I samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Projekttid: Pågående från 2017

Läs mer om projektet på Göteborgs universitets hemsida (gu.se)

Utvecklingsprojekt

Pågående projekt

Planering och utveckling av vårdmiljöer

Projektet ”Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer” startar nu i samverkan med PTS. Projektet löper över ett och ett halvt år med Göran Lindahl som projektledare. Avsikten är att undersöka möjligheten att utforma en planerings och utvecklingsmodell som kan hantera komplexa och föränderliga (dynamiska) behov från både verksamheten och fastighet, och samtidigt implementera samordnad kunskap från forskning (evidens) och bästa exempel.

Projektet bygger på en förstudie som kartlagt nuläge och behov avseende planeringsmodeller. Resultatet ska kunna fungera som ett stöd i planeringsfasen och bidra till kunskapsutveckling i de enskilda landstingens projekt.