Trackskurs inom hållbarhet öppen för anmälan

Bild 1 av 1
Paviljong byggd av studenter i Chalmers Fuse.
Paviljong byggd av studenter i Chalmers Fuse.

Ta chansen och anmäl dig till Trackskursen Adaption to future environments!

Denna kurs handlar om hur anpassning till de snabbt föränderliga tekniska, miljömässiga och sociala systemen i vår omvärld bäst kan ske. Situationen vi befinner oss i idag kräver tvärvetenskapliga samarbeten mellan experter från olika områden, därför sammanför denna kurs studenter från olika discipliner.

Tillsammans kommer du att få lösa problem kopplat till smarta byggnader, inom ramen för projektet Prototyping Gothenburg project.

Under kursens gång tas en idé från koncept till praktiskt genomförande. Byggprojektet kommer bli en del av Göteborgs 400-års jubileum som går av stapeln sommaren 2023.

Studenter från alla mastersprogram på Chalmers som är intresserade av att delta i detta tvärvetenskapliga och innovativa byggprojekt är välkomna att skicka in en ansökan. Kursen går av stapeln 23 februari till 18 juni, 2023 och är öppen för alla Masterstudenter på Chalmers. Deadline för ansökan är den 13 februari.

För mer information, kontakta Yutaka Goto, yutaka@chalmers.se 
eller läs mer på kursens webbsida: Adaption to future environments

Trackskurserna bygger broar till arbetslivet

Inom ramen för Trackskurserna får du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella problem som en del av din utbildning. Trackskurserna hålls ofta i nära samarbete med forskare, industri eller samhällsaktörer och är dessutom ett steg på vägen ut i arbetslivet eftersom du som student får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.

Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution. Trackskurserna är tvärdisciplinära och kan användas som valfria kurser eller läsas utöver ditt ordinarie program – fundera på vad som passar dig bäst!

Läs mer om Tracks

Skribent

Julia Jansson