Pedagogiskt stöd

Bild 1 av 1
Bild på runda lampor

Alla studenter och doktorander med en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning  erbjuds pedagogiskt stöd. Stödet ska underlätta studierna och finns att få under hela din studietid.

Detaljer 220603 6834 1920X1080px
Nais

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd i dina studier...

Så här ansöker du om pedagogiskt stöd

  1. Logga in i Nais med ditt Chalmers-id, cid, (om du har ett) eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna.  ​

  2. När du gjort din ansökan får du ett mejl som bekräftar att ansökan har kommit in.

  3. Samordnaren för pedagogiskt stöd kommer att kalla dig till ett personligt möte. 

  4. Ditt beslut och rekommenderade stödåtgärder får du bekräftat i Nais-beskedet efter mötet.

  5. Läs noga igenom ditt Nais-besked så du vet vad du behöver göra själv för att få tillgång till ditt stöd som beviljats i Nais.

Du ansvarar för att ta del av informationen i ditt Nais-besked. Du måste ansöka om pedagogiskt stöd i god tid, senast 3 veckor, för att stödet ska vara tillgängligt inför kursstart, ny läsperiod och/eller ett kommande kursmoment. Inför höstterminen är det alltid långa väntetider.  

Vem kan få pedagogiskt stöd?

För att kunna ansöka om pedagogiskt stöd måste du vara antagen som student och ha dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning. Dokumentationen kan vara ett läkarintyg eller intyg från en psykolog. Logopeder och specialpedagoger utfärdar intyg för dyslexi. Har du syn- eller hörsel- eller rörelsenedsättning måste du kontakta samordnaren så snart du fått ditt antagningsbesked. 

Även du som har psykisk ohälsa kan få pedagogiskt stöd.

Om du har en tillfällig skada eller sjukdom ges inte pedagogiskt stöd/anpassning via samordnaren för pedagogiskt stöd utan du ska då i stället kontakta examinator i kursen det gäller.

Former av pedagogiskt stöd:

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att en kurskamrat antecknar och delar med sig av sina föreläsningsanteckningar. 
Läs mer om anteckningsstöd och hur du blir anteckningsstödjare

Mentorstöd

Studenter som har svårt att planera och strukturera sina studier kan beviljas mentorstöd. Student och mentor träffas regelbundet och stödet ska syfta till att studenten utvecklar sin studieteknik och sina egna strategier för att hantera studiesituationen. För att få mentorstöd behöver du ett beslut i ett Nais-besked. 
Läs mer om att bli mentor

Anpassad salsexamination

Samordnaren kan bevilja dig anpassad salsexamination. Nais-beslutet innefattar inte duggor. Vid en dugga måste student kontakta sin examinator för att fråga om möjlighet till anpassning.
Mer information om anpassning av examination på informationssidorna om tentamen

Fysiska anpassningar och hjälpmedel

För att få tillgång till individuella stödinsatser behöver du​ ett beslut i ett Nais-besked.

Tysta läsesalar, lässtudio, talböcker, punktskriftsböcker och personlig support av en bibliotekarie

I våra bibliotek kan du hitta tysta läsesalar och lässtudior. Du kan också få tillgång till talböcker, punktskriftsböcker och e-böcker samt hjälp med att söka information och hantera referenser. 

Till bibliotekets webb

Legimuskonto för talböcker

Genom Legimus kan du som har en läsnedsättning söka och låna talböcker.
Skaffa ett Legimuskonto och läs mer om tjänsten

Hjälp och stöd med skrivprocess och med matte

Språk- och mattestöd
Språk- och mattestöd

Behöver du hjälp med matten eller stöd i ditt skrivande? Ta chansen att få hjälp av andra eller ta del av den digitala s...

Digitala läs- och skrivhjälpmedel

Studiestrategier
Studiestrategier och studieteknik

Här hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier. Studievägledarna trä...

Pedagogiskt stöd för doktorander

Även doktorander kan beviljas pedagogiskt stöd kopplat till studiesituationen. Du ansöker på samma sätt som övriga studenter, genom att logga in Nais. För stöd relaterat till din arbetsmiljö eller arbetsuppgift är det närmaste chef där du är anställd som tar ansvar.
www.nais.uhr.se 

Så har pedagogiskt stöd hjälpt studenter

”Förlängd tid på salstentan har hjälpt mig att klara fler tentor än innan”

”Det som fungerar bäst är förlängd tid på salstentor och att jag har en mentor som hjälper mig att planera och strukturera upp mina studier!”

”Mentorsstödet var verkligen bra för mig under första året”

”Anteckningsstödet är bra, jag har svårt att fokusera på den som talar och skriva samtidigt”