Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Bild 1 av 1
Illustration

Som student eller doktorand med en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt stöd. Stödet ska underlätta studierna och finns att få under hela din studietid. Du bör ansöka om pedagogiskt stöd så snart du blivit antagen till Chalmers. Om du har en mer omfattande funktionsnedsättning eller behöver utbildningstolkning, ber vi dig att kontakta oss i så god tid som möjligt för att vi ska kunna tillgodose dina behov.

Vem kan få pedagogiskt stöd

Du måste ha giltig dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning för att kunna få besked om pedagogiskt stöd. Dokumentationen ska vara skriven av exempelvis en läkare, logoped eller psykolog. När det gäller specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan underlaget även vara skrivet av en specialpedagog. Chalmers gör inga utredningar av funktionsnedsättning. 

Här följer exempel på vad dokumentationen bör innehålla: 

  • Hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för besvären
  • Datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
  • Hur länge nedsättningen av funktionsförmågan förväntas bestå
  • Beskrivning av funktionsnedsättningen och hur den påverkar dig

Om du har en tillfällig skada eller sjukdom ges inte pedagogiskt stöd/anpassning via samordnaren för pedagogiskt stöd utan du ska då i stället kontakta examinator i kursen det gäller. Besked om pedagogiskt stöd från andra lärosäten kan inte användas som dokumentation för att styrka din varaktiga funktionsnedsättning.

Så här ansöker du om pedagogiskt stöd

  1. Logga in i Nais med ditt Chalmers-id (CID), eduID eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna.  ​
  2. När du gjort din ansökan får du ett mejl som bekräftar att ansökan har kommit in.
  3. Samordnaren för pedagogiskt stöd kommer att kalla dig till ett personligt möte. 
  4. Ditt beslut och rekommenderade stödåtgärder får du bekräftat i Nais-beskedet efter mötet.
  5. Läs noga igenom ditt Nais-besked så du vet vad du behöver göra själv för att få tillgång till ditt stöd som beviljats i Nais.

Du ansvarar för att ta del av informationen i ditt Nais-besked. Tänk på att ansöka om stödet i god tid så att stödet är på plats inför kursstart. Under studiestarten kan det vara upp till 3 veckors väntetid

Nais

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

(Öppnas i ny flik)

Vanliga former av pedagogiskt stöd

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att en kurskamrat antecknar och delar med sig av sina föreläsningsanteckningar. 
Läs mer om anteckningsstöd och hur du blir anteckningsstödjare

Mentorstöd

Studenter som har svårt att planera och strukturera sina studier kan beviljas mentorstöd. Student och mentor träffas regelbundet och stödet ska syfta till att studenten utvecklar sin studieteknik och sina egna strategier för att hantera studiesituationen. För att få mentorstöd behöver du ett beslut i ett Nais-besked. 
Läs mer om att bli mentor

Anpassad salsexamination

Samordnaren kan bevilja dig anpassad salsexamination. Ansökan om anpassning ska göras senast tio arbetsdagar innan tentamensperiodens start. 
Du som har diabetes behöver ansöka om pedagogiskt stöd i Nais om du har behov av insulinmätare på tentamen. Läs mer om förberedelser inför tentamen.

Duggor

Vid en dugga måste du kontakta din examinator för att fråga om möjlighet till anpassning minst tio arbetsdagar innan datumet för duggan. Nais-beslutet innefattar inte duggor. 
Mer information om anpassning av examination

Fysiska anpassningar och hjälpmedel

För att få tillgång till individuella stödinsatser, såsom höj- och sänkbara skrivbord eller ståbord, behöver du​ ett beslut i ett Nais-besked.

Tysta läsesalar, lässtudios och vilrum 

I våra bibliotek kan du hitta tysta läsesalar och lässtudior.
Det finns även tysta läsesalar på ett flertal platser på campus.
Tysta läsesalar på campus

Vi har även vilrum på campus. Information om dessa kan du finna här.

Boka tid för inledande samtal för läs- och skrivstöd

Under ett samtal med biblioteket får du vid behov ett konto hos Legimus där kurslitteratur finns som talbok. Ni går igenom hur applikationen fungerar. Utöver det ger biblioteket tips och råd som underlättar dina studier i form av olika läs- och skrivhjälpmedel som du kan ladda ner till din egen dator. Mötet tar ca 45 minuter till 1 timme. Bokningen sker i Chalmers lärplattform Canvas.
Läs mer och boka en tid för inledande samtal

Digitala läs- och skrivhjälpmedel (programvaruportal)

Det finns flera digitala läs- och skrivhjälpmedel som alla studenter kan ladda ner till sin dator:

ClaroRead Plus
Läs- och skrivhjälp med talsyntes.

EasyReader
Läser upp ljudböcker i Daisy-format med syntetisk röst. 

Saida, SpellRight, StavaRex
Stavnings- och skrivverktyg. 

Supernova
Programvara som förstorar text, läser upp text och har stöd för punktskrift.

TorTalk
Läshjälpmedel med talsyntes.

WordFinder och WordFinder Online
Ordböcker samt kontroll av stil och grammatik i engelsk text.

För att få en överblick över tillgängliga programvaror för studenter med funktionsnedsättning så läs mer på Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma sida.

Du hämtar programvarorna på Studenternas programvaruportal:

Studenternas programvaruportal
Studenternas programvaruportalPortalsida där studerande vid Chalmers kan ladda ned programvara.

Pedagogiskt stöd för doktorander

Även doktorander kan beviljas pedagogiskt stöd kopplat till studiesituationen. Du ansöker på samma sätt som övriga studenter, genom att logga in Nais. www.nais.uhr.se 

För stöd relaterat till din arbetsmiljö eller arbetsuppgift är det närmaste chef där du är anställd som tar ansvar. Programvaror hittar du som doktorand via Chalmers connect. Mer information finns också i Serviceportalen/Topdesk

Studielån och bidrag från CSN

CSN har anpassade studiestöd för dig som har en funktions­nedsättning. När du studerar med studiemedel kan du ha rätt att studera i en långsammare takt utan att ekonomin påverkas.
Har du frågor hur det fungerar så ber vi dig kontakta CSN direkt för information och hjälp.

Funktionsnedsättning på CSN.se

Så har pedagogiskt stöd hjälpt studenter

”Förlängd tid på salstentan har hjälpt mig att klara fler tentor än innan”

”Det som fungerar bäst är förlängd tid på salstentor och att jag har en mentor som hjälper mig att planera och strukturera upp mina studier!”

”Mentorsstödet var verkligen bra för mig under första året”

”Anteckningsstödet är bra, jag har svårt att fokusera på den som talar och skriva samtidigt”