SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnSOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
 • ProgramkodMPSOF
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2022/2023
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2022/2023

Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: 15 hp av dessa kurser krävs för examen. (kan även läsas i årskurs 2)(DAT157 har DAT420 som förkunskapskrav och skall därför läsas i årskurs 2) (DAT157, DAT280, DAT341, DAT405, DAT420, DAT490, DAT520, DAT550, EDA223, EDA263, EDA344, EDA397, EDA491, TDA384, TDA487, TDA580, TIN093) 15 hp av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: Profil: Mjukvara och realtidssystem (DAT280, EDA223, TDA384)
 • 3 Rekommendation: Profil: Mjukvara och användarupplevelse (DAT157 har DAT420 som förkunskapskrav och skall därför läsas i årskurs 2) (DAT157, DAT420, TDA487, TDA580)
 • 4 Kursen innehåller tema MTS 3 hp
 • 5 Rekommendation: Profil: Mjukvara och algoritmer (DAT341, DAT405, TIN093)
 • 6 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • 7 Rekommendation: Profil: Programvaruteknik för dataintensiva system (DAT490, DAT550)
 • 8 Rekommendation: Profil: Mjukvara och säkerhet (EDA263, EDA344, EDA491)
 • 9 Rekommendation: Profil: Mänskliga faktorer inom programvaruteknik (DAT520, EDA397)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.