Kursplan för Social innovation och socialt entreprenörskap

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSocial innovation and social entrepreneurship
 • KurskodTEK237
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07118
 • Max antal deltagare90
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som har avslutat sina första 30 hp inom ett masterprogram på Chalmers.

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenterna till begreppen social innovation och socialt entreprenörskap, och diskuterar huruvida samtida samhällsutmaningar kan mötas med hjälp av dessa arbetssätt. Kursen ger studenterna verktyg för att utvärdera och analysera socialt innovativa och entreprenöriella initiativ, samt erbjuder en möjlighet att diskutera och utveckla egna initiativ på inom området.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Visa förståelse för och diskutera olika föreställningar om social innovation och socialt entreprenörskap.
- Visa förståelse för och diskutera social innovation och socialt entreprenörskap i relation till den mer allmänna samhällsutvecklingen.
- Visa förståelse för och diskutera hur social innovation uppstår, och hur sådan kan främjas.
- Beskriva olika typer av uppskalning och/eller replikering av ett socialt innovativt/entreprenöriellt initiativ

Innehåll

Kursen kommer att ge en möjlighet för studenter att bredda sina kunskaper om social innovation och social entreprenörskap, och samtidigt erhålla verktyg och kunskaper för att utveckla socialt innovativa och entreprenöriella initiativ.

Organisation

Innehållet i kursen arrangeras i fyra moduler:
- Introduktion och nyckelbegrepp: Vad är social innovation? Vad är socialt entreprenörskap?
- Behovet av social innovation och entreprenörskap: Varför har dessa begrepp blivit aktuella? Vilka samhällsutmaningar förväntas mötas av social innovation och socialt entreprenörskap?
- Social innovation: Hur uppstår social innovation? Hur kan denna innovationskraft främjas? Finns det mörka sidor av social innovation?
- Socialt entreprenörskap: Hur organiseras ett socialt företag? Hur kan sociala entreprenörssatsningar finansieras? Hur kan socialt företagande skalas upp och replikeras?

Litteratur

Presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsätts individuellt i förhållande till skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, fallstudiediskussioner och dugga, enligt beskrivning i kurs-pm.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.