Kursplan för Gameplay design

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGameplay design
 • KurskodTDA580
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 3 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23137
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0104 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen ämnar att ge en föreståelse för hur olika komponenter i en spelmiljö interagerar med varandra så väl så vilka relationer speldesign har till andra områden viktiga för utvecklingen av samtida interaktiva simuleringar, t.ex. programmering och grafisk design.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva en speldesigners roll i ett spelutvecklingsprojekt
 • Motivera olika perspektiv och användning av spel, bade från praktiska och etiska infallsvinklar
 • Diskutera specifika speldesignegenskaper med hjälpa av spelindustrikoncept och akademiska ramverk
 • Presentera speldesignkoncept för åhörare
 • Relatera samtida spel med tidigare exempel, från direkta föregångare till de först beskrivna exemplen
 • Planera speldesignprojekt enligt rekommenderade metodiker
 • Utveckla spelkoncept från initiell idea till detaljerad design beskrivning, genom användande av iterativa metoder och prototyper
 • Specificera målgrupper och utveckla speldesignkoncept för specifika användargrupper
 • Analysera olika spel med hjälp av analytiska verktyg (t.ex. speldesignmönster) för att A) föreslå förändringar och B) jämföra olika spel.

Innehåll

Speldesign fokuserar på hur regler och spelkomponenter kan användas för att skapa spelmiljöer som uppmuntra och förespråkar specifik interaktion, antingen mellan människor eller mellan människor och spelsystemet. Målet med dessa miljöer kan variera från experimentella miljöer i bil eller flygplansindustrin, lärande miljöer i simuleringar till rena underhållningsmiljöer på hemdatorer eller spelkonsoler. Kurser tar upp generella design metoder som kan appliceras på alla dessa områden. Kursen syftar till att ge en förståelse på hur alla komponenter i en spelmiljö interagerar med varandra så väl som vilka relationer speldesign har med andra områden nödvändiga för samtida interaktiva simuleringar, t.ex. programmering och grafisk design. Centrala frågeområden som adresseras i kursen är hur man motiverar användare till vissa specifik interaktion, relationen mellan interaktion och narrativer, hur man balanserar interaktion i fleranvändaremiljöer, hur man stödjer och uppmuntrar kreativitet hos användare, hur man modifierar designlösningar för att passa både nya och erfarna användare så väl som hur man förändrar designlösningar för att passa interaktionstillfällen med tidsbegränsningar.

Organisation

Kursen är baserad kring övningar och projekt inom ämnet, och dessa kompleteras av föreläsningar och workshops. Projektarbetet genomföra i handleda grupper med syfte att ge praktisk träning i utveckling och modifiering av spel.

Litteratur

Lärobok om speldesign (Fullerton), samling av relevanta artiklar som belyser utvalda ämnen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig och muntlig presentation av projekt. Betyg: Underkänt, 3, 4 or 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.