Kursplan för Project management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodTEK367
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24120
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator DIG
 • 03 Apr 2023 em J DIG
 • Kontakta examinator DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Utan att vara ett formellt förkunskapskrav, är denna kurs utformad under antagandet att deltagande studenter har en kandidatexamen i programvaruteknik, informationsteknik, eller datavetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande och avancerad kunskap och analytisk förståelse om hur projekt kan ledas och organiseras i olika industriella miljöer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

I slutet av kursen kommer studenterna att kunna: 

Kunskap och förståelse
- Förklara grundläggande projektledningsbegrepp och verktyg 

Färdighet och förmåga 
- Tillämpa projektledningsteorier för att analysera komplexa industriella projektmiljöer och utifrån detta föreslå lämpliga sätt att planera och genomföra projekt 
- Formulera, planera, genomföra och avsluta mindre komplexa projekt

 Bedömning och förhållningssätt 
- Identifiera relevant ramverk för, analysera och lösa ledningsproblem i projektmiljöer som visar en avancerad analytisk förståelse för projektledning.

Innehåll

Kursen handlar om att leda projekt. Detta innebär att kursen innehåller allmänna kunskaper om projektledning och återspeglar kunskap i att hantera oförutsedda händelser som inträffar i projekt inom teknikbaserade företag. 

Kursen innehåller både en grundläggande och en avancerad del. Den grundläggande delen ger förståelse för grundläggande begrepp och projektledningsverktyg. Den avancerade delen bygger på aktuell forskning om komplexa förutsättningar och utmaningar i samband med projektarbete, såsom självorganiserande team och målsökande projektmiljöer, politiska processer och organisationskultur, företagens sociala ansvar och intressenthantering i projekt, samarbeten med leverantörer och kunder i utvecklingsprojekt, eller kunskapsintegration och kunskapsöverföring från projekt till projekt. Många av kursens teman och ämnen tar sin utgångspunkt i innovations- och utvecklingsprojekt.

Observera att kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med IBB135, IBB136, IPR010 eller IPR011.

Organisation

Kursen är uppdelad i två delar; den första delen är en översikt över grunderna i projektledning, medan den andra fokuserar på ett utvalt antal problemområden inom projektledning. Undervisning omfattar föreläsningar och seminarier. Seminarierna kräver aktivt deltagande och förberedelser.

Litteratur

Se separat litteraturlista, som tillkännages senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras via en basic test och inlämningsuppgifter. Se vidare kurs-PM.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0122 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-04-27: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Examinator
   [2023-08-15 7,5 hp, 0122] Ges av institution
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-07-05: Block Block A tillagt av Regina Hebig
   [Kurstillfälle 1]