KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnSTRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY, MSC PROGR
 • ProgramkodMPSEB
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2019/2020
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under våren åk 1 och hösten åk 2. (ACE060, ACE140, ACE150, ACE165, ARK350, BOM170, BOM175, BOM250, TME141, TME245, VBB048, VBB072, VBF021, VIN032, VSM191, VSM196, VTA125) 30 hp av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: GeoStructures (ACE060, ACE140, ACE150, TME245, VBB048, VBB072)
 • 3 Rekommendation: Building technology (ACE165, ARK350, BOM175, BOM250, VBF021, VIN032, VTA125)
 • 4 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (ACE160, ARK350)
 • 5 Rekommendation: Structural engineering (ACE060, BOM170, TME141, TME245, VBB048, VBB072, VSM191, VSM196)
 • 6 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 5 hp
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period