Kursplan för Installationsteknisk projektering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding service engineering design
 • KurskodACE165
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 5 hp
Betygsskala: UG
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2020 fm SB
 • 08 Apr 2020 em DIST
 • 20 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurs VIN032 alternativt ENM045 eller motsvarande

Syfte

Kursen skall belysa byggprocessen ur byggnads- och installationsteknisk synvinkel. Den skall förmedla kunskap och förmåga att i praktisk tillämpning formulera funktionskrav samt ge god insikt i arbetssätt vid utformning och dimensionering av installationstekniska system. Kursens huvudsyfte är att ge eleverna det baskunnande som krävs för en inriktning mot en framtida yrkesverksamhet som beställare, projektör, projektledare och entreprenör inom installationsområdet vid såväl nyproduktion som vid en omfattande renovering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Använda avancerad kunskap om värme- ventilations- och luftkonditioneringssystem avseende uppbyggnad, dimensionering och funktion.

Formulera och kvantifiera krav för innemiljö och arbetsmiljö i olika kommersiella tillämpningar

Projektera installationstekniska system för värme- ventilations- och luftkonditionering

Hantera relevanta energi- och miljöaspekter

Innehåll

Kursen har en tyngdpunkt i praktisk projektering inom installationsområdet. Den spänner över programskede, system- och detaljprojektering.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter:


Föreläsningsdelen innefattar olika verksamheters kommersiella förutsättningar, byggnadstekniskt brandskydd och dess koppling till brand- och rökgasventilation och andra installationstekniska fördjupningar.

Kursen är uppbyggd kring projektering av ett tillämpningsobjekt där verksamheten ställer specifika krav på ett klimat anpassad till verksamheten. Tillämpningsobjektet innefattar normalt flera olika verksamheter i en och samma byggnad.

Konstruktionsövningen innefattar såväl kravformulering som praktisk projektering av värme- ventilations- och luftkonditioneringssystem. Hänsyn tas till ekonomiska och andra praktiska begränsningar.

I konstruktionsövningen ingår även ett antal laborativa moment.

Litteratur

Kursmaterial från avdelningen

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med problemlösning. Fyrgradig betygsskala TH.

Godkänd konstruktionsövning.

Slutbetyg enligt fyrgradig betygsskala TH.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av annbe
   [2020-01-15 2,5 hp, 0219]