Kursplan för Hållbart byggande: Tävling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable building: Competition
 • KurskodARK350
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17111
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • AUT101 Resurseffektivt byggande för framtiden 3C

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen eller motsvarande i Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Inredningsarkitektur

Syfte

Studions syfte är att studenterna skall kunna utveckla ett projekt för hållbart byggande, med integration av miljömässiga, funktionella, tekniska och estetiska kvaliteter i en designuppgift. Vidare skall de kunna samarbeta över professionella gränser i designprocesser. De förväntas också kunna formulera och kommunicera sina viktigaste idéer och mål i ett bidrag till en arkitekturtävling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- designa hållbar arkitektur - visualisera prestanda vad gäller energi, miljö och inomhusklimat i en byggnad - syntetisera programmets krav i ett tävlingsbidrag - beskriva och analysera grundläggande egenskaper i en hållbar byggnad - skapa system för bra inomhusklimat och energieffektivitet - samarbeta över disciplingränser i designprocesser.

Innehåll

Studion utgörs av en tävlingsuppgift i vilken arkitekter och ingenjörer samarbetar i grupper. Uppgiften definieras i ett tävlingsprogram om ett projekt eller speciell plats för en speciell kund. Programmet innehåller specifika miljömål, utöver grundläggande krav för ett arkitekturprojekt, så som funktionalitet, tillgänglighet och höga estetiska kvaliteter. 

Organisation

Studion ges på halvfart och är projekt- och designbaserad. Tävlingen stöds av övningar, seminarier och föreläsningar. Juryn är extern. Efter inlämningen kommer bidragen att analyseras och bedömas av lärare och studenter på seminarier. 

Litteratur

Litteratur delas ut i samband med övningarna.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att få godkänt i studion måste följande krav vara uppfyllda: Deltagande i övningar och seminarier under tävlingen. Ett tävlingsbidrag av tillräcklig kvalitet. Lärarlaget samarbetar i bedömningen av kursen som helhet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-05-28: Examinator Examinator ändrat från Göran Lindahl (goranlin) till Walter Unterrainer (walteru) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2019-08-23: Examinator Examinator ändrat från Magnus Persson (magnpers) till Göran Lindahl (goranlin) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]