MEDICINTEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnBIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
 • ProgramkodMPMED
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2023/2024
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-18 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: - (EEN020, EEN040, EEN200, EEN205, EEN210, SSY098, SSY267, SSY345, TDA357, TIF181) 4 av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: Kan läsas i årskurs 2 (EEN040, SSY267)
 • 3 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • 4 Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KPO065, TIF125)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.