Kursplan för Avancerad biomedicinsk teknik

Kursplan fastställd 2023-01-31 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced topics in biomedical engineering
 • KurskodSSY267
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik, Medicinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 10111
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen syftar till att studenter skall inhämta kunskap inom ett ämne inom biomedicinsk teknik motsvarande avancerad nivå. De specifika ämnena kan variera från år till år.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva state of the art i ett ämnesområde inom medicinteknik som utvalts för studier
  • Visa djup kunskap i det ämne som utvalts för studier
  • Självständigt utföra en förstudie med ett begränsad forskningsuppdrag inom något forskningsområde
  • Självständigt analysera resultaten och utvärdera forskningsprojektets potential
  • Använda färdigheter och kunskaper från en mängd olika ämnen för att undersöka en komplex fråga, problem eller utmaning

  Innehåll

  Alla projekt innehåller följande moment:
  • Litteraturstudie
  • Projektarbete inom ett utvalt ämnesområde
  • Skriftlig rapport
  • Muntlig projektpresentation
  Det specifika projektinnehållet och de olika ämnesområdena kan variera från år till år.

  Organisation

  De olika projekt och ämnesområden som ska studeras i kursen introduceras på den första föreläsningen.
  Varje student studerar ett ämnesområde. Målet är att lära och erhålla djup kunskap inom ämnet. Studierna organiseras som projektarbeten, och innefattar litteraturstudier. Man arbetar tillsammans med en handledare. Grupperna kan variera i storlek, med upp till 4 studenter. Varje projekt redovisas i en skriftlig rapport och med en muntlig presentation.

  Litteratur

  Kursmaterial kan variera för de olika ämnesområdena.
  Relevant kursmaterial introduceras under första föreläsningen.

  Det finns möjlighet att efter överenskommelse med examinator definiera och genomföra ett eget projekt. Lämplig handledare måste finnas tillgänglig, och vid egendefinierade projekt är det studentens ansvar att tillse att sådan finnes.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på den skriftliga rapporten och presentationen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.