Kursplan för Rehabiliteringsteknik

Kursplan fastställd 2023-02-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRehabilitation engineering
 • KurskodEEN205
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMED
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 41116
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp
  0223 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • 30 Maj 2024 fm J
  • 22 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Undervisningen förutsätter kunskaper motsvarande en kandidatexamen.

  Syfte

  Denna kurs introducerar tekniska lösningar för att hjälpa personer med sensoriska och motoriska funktionshinder att återfå funktioner. Kursen presenterar också metoder för att utvärdera och övervaka funktionsnedsättningen samt funktionsförbättringen till följd av tillämpad teknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Införskaffa kunskap om sensoriska och motoriska system.

  - Analysera det senaste inom rehabiliteringsteknik både i kliniska och forskningsmiljöer.

  - Designa teknologier för att hjälpa individer att få tillbaka sensoriska och motoriska funktioner och jämföra dessa med den senaste tekniken.

  Innehåll

  - Begreppet rehabilitering
  - Neurofysiologisk grund för kontroll av rörelse
  - Mekanismer för naturlig kontroll av rörelse
  - Patologier i det sensorimotoriska systemet och bedömning av funktionsnedsättning
  - Teknik för återställning rörlighet (proteser, nervöverföringar, elektrisk stimulering, robotstödd rehabilitering)
  - Hjärn-dator gränssnitt och neuroplasticitet
  - Tekniska lösningar inom ergonomi
  - Idrottsskador och rehabilitering
  - Teknik för att återställa känseln (benledningshörsel, sensorisk återkoppling, synproteser)
  - Motoriskt underskott hos spädbarn och den äldre befolkningen
  - Interaktion mellan människa och robot
  - Medicintekniska design

  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar och ett projektarbete.

  Litteratur

  Undervisningsmaterial kommer att tillhandahållas under föreläsningarna i form av bland annat artiklar från forskningslitteratur och facktidskrifter.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  - En skriftlig tentamen (obligatorisk)
  - Ett projekt (obligatoriskt)
  - Betygsättningen baseras på det skriftliga tentamen, betygsskala TH.
  - Projektarbetet måste vara godkänt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.