Kursplan för Inledande programmering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory course in programming
 • KurskodDAT445
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0220 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 12 Mar 2024 fm J DIG
  • 25 Okt 2023 em J DIG
  • 20 Aug 2024 fm J DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Dataprogrammering är en grundläggande färdighet som är av nytta i såväl framtida studier som arbetsliv. Kursen ger de grundläggande färdigheterna så att studenterna både kan utföra programmeringsuppgifter som är typiska för vetenskapliga och tekniska uppgifter och förstå de grundläggande principerna för datorer och programmering.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  • Uttrycka matematiska formler som uttryck och algoritmer i ett programspråk
  • Välj lämpliga datatyper och datastrukturer för olika typer av data
  • Strukturera stora program i hanterbara och återanvändbara enheter med hjälp av begrepp som moduler, klasser och funktioner
  • Söka och hitta relevanta programbibliotek och använda dem på lämpligt sätt
  • Förklara förhållandet mellan hårdvara, operativsystem och användarprogram
  • Använda programmering för grundläggande dataanalys av stora filer

  Kompetens och färdigheter
  • Skriva program som manipulerar numerisk och textuell data för att utföra vanliga programmeringsuppgifter
  • Bygga interaktiva program med både textbaserade och grafiska användargränssnitt
  • Skriva program som läser, ändrar och skapar filer i filsystemet
  • Använda standardbibliotek och följa god praxis i programmering
  • Testa program med metoder såsom enhets-, regressions- och egenskapsbaserad testning
  • Använda programmeringsverktyg såsom textredigerare och versionshanteringssystem
  Bedömning och tillvägagångssätt
  • Utvärdera svårigheter och resurser som krävs för typiska programmeringsuppgifter
  • Analysera kod skriven av andra och hitta fel och möjligheter till förbättring

  Innehåll

  Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av det allmänna programmeringsspråket Python. Den ger studenten omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för studenten att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att studenten lär sig språket kommer studenten att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering. Dessa begrepp inkluderar:
  • Datatyper och deras binära representationer i datorns minne
  • Förhållandet mellan källkod, kompilator och maskin
  • Den syntaktiska strukturen för uttryck, uttalanden, funktioner, klasser, moduler osv.
  • Grunderna i algoritmdesign såsom iteration, rekursion, nedbrytning till funktioner och top-down vs. bottom-up.
  • Grunderna i programvarudesign såsom funktioner, klasser och moduler.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och övningar. Det finns också ett antal programmeringsuppgifter för att träna studenternas praktiska färdigheter.

  Litteratur

  Information om litteratur ges på kursens hemsida innan kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Obligatoriska programmeringsuppgifter som ska genomföras under kursens gång. Slutbetyget sätts utifrån en datortentamen i slutet av kursen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-10-05: Examinator Examinator ändrat från Krasimir Angelov (krasimir) till Jean-Philippe Bernardy (bernardy) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]