Kursplan för Tissue engineering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTissue engineering
 • KurskodKPO065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08131
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2024 em J
 • 05 Jun 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser i kemi- och bioteknik.

Syfte

Behovet av organdonationer är ett stort problem i dagens samhälle. Tissue engineering (vävnadsrekonstruktion) är ett nytt område som ämnar skapa artificiella organ för transplantation och kringgår därmed detta problem. Detta område inkluderar biologi, kemi, ingenjörskonst, immunologi samt transplantation. Denna kurs innefattar främst lärandet om vävnaders tillväxt och utveckling samt teoretisk information för design av artificiella vävnader och organ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva principerna för vävnadsrekonstruktion
 • Beskriva kliniska tillämpningar av vävnadstekniska produkter i regenerativ medicin
 • Definiera betydelsen av material i vävnadsteknik med fokus på yt-, mekaniska- och biologiska egenskaper
 • Beskriva olika material och definiera inom vilka tillämpningar dessa material kan appliceras
 • Beskriva olika materialtillverkningstekniker såsom elektrospinning och solvent casting and particulate leaching
 • Beskriva olika tillverkningsmetoder utav vävnadstekniska produkter med fokus på additiv tillverkning, i synnerhet 3D Bioprinting
 • Beskriva de tidiga händelser som inträffar i vävnadsutveckling från första celldelningen
 • Beskriva bildandet av olika organ på grund av genreglering och cellsignalering
 • Beskriva den utrustning som används i cellodlingslaboratorium
 • Beskriva de grundläggande komponenterna i den extracellulära matrisen (ECM) och dess betydelse inom vävnadsteknik
 • Beskriva signaleringsprocessen mellan celler och cell-ECM och hur detta kan påverka cellulära funktioner
 • Definiera betydelsen av bioreaktorer i tissue engineering
 • I teorin, utforma en bioreaktor och lägga tonvikt på de krav som ställs för odling av vävnadstekniska produkter
 • Definiera etiska och rättsliga aspekter av vävnadsteknik i kliniska tillämpningar
 • Utveckla ett projekt inom området tissue engineering som syftar till att lösa kliniska behov

Innehåll

Följande ämnen kommer att behandlas i klassen: Introduktion till cellbiologi, celltillväxt och differentiering, tillväxtfaktorer, in vitro- och in vivo-kontroll av vävnadsutveckling, polymermaterial och tillverkningstekniker som används för bildning av artificiella vävnader, stamceller och deras differentiering, bioreaktorer samt etik och lagstiftning kring tissue engineering

Organisation

Kursen består av föreläsningar, seminarier, laboratorie- och projektarbete. Laboratoriearbetet kommer att innehålla en introduktion till sterilteknik, cellskördning och skapande av artificiell vävnad. I grupparbeten kommer eleverna att förbereda bidragsförslag inom tissue engineering av utvalda vävnader / organ för viktiga medicinska behov. Detta skriftliga förslag kommer även att presenteras muntligt.

Litteratur

Tissue engineering; Clemens van Blitterswijk, Jan De Boer, 2:nd edition Academic Press 2014

 

Examination inklusive obligatoriska moment

Laborationer, projektrapport och projektredovisning . Individuell aktivt deltagande krävs i alla grupparbeten. Betygssättning kommer att återspegla nivån av hela gruppens prestation. Individuell justering av betyg inom gruppen tillämpas om det är relevant.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-23: Block Block D tillagt av Eva Albers
   [Kurstillfälle 1]