Kursplan för Databaser

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDatabases
 • KurskodTDA357
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52134
 • Max antal deltagare185
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 10 Jan 2024 em J
 • 29 Aug 2024 em J
0206 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 52127
  • Max antal deltagare150 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
  • Sökbar för utbytesstudenterJa

  Poängfördelning

  0106 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 15 Mar 2024 fm J
  • 29 Aug 2024 em J
  0206 Laboration 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   För att vara behörig till kursen ska studenten ha godkända universitetskurser om minst 45 hp, inklusive:
   • minst 15 hp i programmering, t.ex. TDA548, TDA552, TDA367, eller motsvarande
   • minst 7,5 hp i matematik eller matematiskt tänkande, eller motsvarande
   • grundbegrepp i logik, mängder, funktioner och relationer, t.ex. genom TMV200, eller motsvarande

   Syfte

   Databases are a ubiquitous feature of the information technology society, and most people have come in contact with them, either directly while using the world wide web, or indirectly through banks, the tax office, etc. A course on database systems is therefore essential to a well-rounded education in computer science.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

   Kunskap och förståelse:
   • förklara den semantiska innebörden hos databasfrågor med hjälp av relationsalgebra;
   Färdigheter och förmåga:
   • konstruera ett Entity-Relationship-diagram för en given domän;
   • översätta Entity-Relationship-diagram till relationella databasscheman;
   • tillämpa begrepp ur designteorin för relationella databaser, t.ex. funktionella beroenden och normalisering;
   • hämta och modifiera data med hjälp av databasspråk för respektive uppgift;
   • designa ett databasgränssnitt med hjälp av constraints, vyer och triggers;
   • implementera en relationsdatabas och dess gränssnitt med hjälp av ett datadefinitionsspråk;
   • använda den semistrukturerade datamodellen;
   • kommunicera med en databas via ett gränssnitt utifrån en mjukvaruapplikation.
   Värderingsförmåga och förhållningssätt:
   • utvärdera och skapa olika modeller för en databasdomän med hjälp av Entity-Relationship-diagram och relationsscheman;
   • jämföra den relationella och den semistrukturerad datamodeller.

   Innehåll

   Kursen täcker grundprinciperna i databassystem ur användarens, programmerarens och databasadminstratörens perspektiv. En laborationsuppgift utvecklar dessa teman som ett löpande exempel genom hela kursen. I kursens innehåll ingår SQL som ett språk dels för användaren att hämta och modifiera data i en existerande databas, dels för databasadministratören att skapa nya databaser, och dels för programmeraren att anropa SQL från ett annat språk.

   Ur kursens innehåll:
   • entity-relationship-modellering;
   • funktionella beroenden och normalisering;
   • datahämtning och -hantering med SQL;
   • gränssnitt till databaser utifrån andra språk (t.ex. Java/JDBC);
   • översikt av dokumentbaserat dataformat som XLM eller JSON.

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar och övningstillfällen varje vecka, samt labbtillfällen med handledning

   Litteratur

   Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Individuell skriftlig salstentamen och obligatoriska programmeringsuppgifter. Programmeringsuppgifterna utförs normalt i grupper om två studenter.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.