DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnDATA SCIENCE AND AI, MSC PROGR
 • ProgramkodMPDSC
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2023/2024
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-18 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbar kurs. (DAT440, DAT450, DAT465, EEN100, MVE172, RRY025, SSY098, SSY316, SSY340, TMA522, TMA881, TMS016, TMS088) 2 av kurserna krävs för examen
 • 2 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan räknas in i examen (RRY025, SSY098)
 • 3 Rekommendation: Kursen läses normalt under årskurs två på masterprogrammet (DAT450, RRY025)
 • 4 Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbar kurs. (DAT341, DAT470, DAT475, DAT570, MVE095, MVE441, TDA233, TIN093) 2 av kurserna krävs för examen
 • 5 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan räknas in i examen (DAT341, TDA233)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).