Kursplan för Avancerade databaser

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced databases
 • KurskodDAT475
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 87114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 em J
 • 07 Okt 2023 fm J
 • 29 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att studenten har en examen på kandidatnivå inom något ämne, eller har minst 90 hp i datavetenskap, software engineering eller motsvarande. Specifikt krävs minst 15 hp avklarade kurser i programmering eller motsvarande, samt att studenten genomgått en kurs i databaser på minst 7.5 hp (t.ex. TDA357 Databaser eller DAT335 Systematisk datahantering).

Syfte

System för databashantering har funnits i över femtio år. Medan relationsdatabassystem har varit den dominerande databastekniken har andra typer av icke-relationssystem varit in och ur mode under hela den tiden, och idag stöds många applikationer bättre av en mängd olika icke-relationssystem som har dykt upp de senaste åren. Dessa inkluderar NoSQL-system, inklusive grafdatabaser och system baserade på Semantic Web-standarder. Denna kurs ger en översikt över dagens databashanteringssystemlandskap och belyser viktiga trender. Kursen innehåller också begrepp relaterade till implementering av databashanteringssystem eftersom det är nödvändigt att förstå dessa begrepp för att förstå fördelarna och nackdelarna med olika databashanteringssystem. Syftet med kursen är att erbjuda djupare förståelse för databaser. Kursen bygger vidare på kunskap från tidigare introducerande kurser i databaser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • beskriva begrepp relaterade till implementeringen av databashanteringssystem
 • jämföra och kontrastera funktioner i relationella och icke-relationella databashanteringssystem
Färdigheter och förmåga
 • konstruera webbontologiska språkuttalanden som motsvarar ett diagram över entitetsrelationer
 • konstruera RDF-tripplar (Resource Description Framework) som innehåller data för en viss domän
 • implementera en grafdatabas för en viss domän
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • hämta data med hjälp av deklarativa frågespråk för grafdatabaser
 • diskutera fördelar och nackdelar med olika varianter av databasdesign
 • diskutera fördelar och nackdelar med alternativa frågeplaner
 • diskutera lämpligheten av olika databashanteringssystem för olika uppgifter

Innehåll

Kursen innehåller:
 • databashanteringssystemarkitektur och implementering
 • samtidighet och återhämtning
 • index
 • bearbetning och optimering av frågor
 • Semantiskt nät; RDF; RDF-schema; SPARQL
 • ontologier
 • NoSQL-system; aggregeringsorientering; CAP-satsen
 • fråga grafdatabaser
 • databasapplikationer

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningstillfällen varje vecka, samt labbtillfällen med handledning.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuell skriftlig salstentamen och obligatoriska programmeringsuppgifter. Programmeringsuppgifterna utförs normalt i grupper om två studenter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.