Kursplan för Teknikbaserat entreprenörskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCreating technology-based ventures
 • KurskodTEK656
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPHPC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Industriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 86119
 • Max antal deltagare70 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2024 fm J DIG
 • 03 Apr 2024 fm J DIG
 • 26 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Denna kurs ger deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper kopplade till teknikbaserat entreprenörskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Känna sig bekanta med moderna entreprenörskapsteorier som customer development, lean startup, och effectuation.
 • Känna till värdet och begränsningarna med affärsplanering.
 • Känna till de väsentliga skillnaderna mellan startups och etablerade företag.
 • Veta hur man genererar värdefull feedback genom kundintervjuer.
 • Kunna arbeta med experiment och prototyper för att accelerera affärsutvecklingen.
 • Veta hur man engagerar andra i samskapandeprocesser.
 • Veta hur man arbetar med data och processindikatorer för att accelerera affärsutveckling .
 • Veta hur man hanterar övergången från tidiga användare till massmarknad.
 • Vara bekanta med olika källor till kapital.
 • Vara bekanta med frågor kopplade till gender och likabehandling i startup-sammanhang.
 • Ha lärts sig om en rad specifika verktyg och metoder för affärsutveckling.
 • Har förbättrat sina presentations-färdigheter.
 • Veta vilka former av stöd till entreprenörer som finns på Chalmers.
 • Potentiellt har startat sin entreprenörskapskarriär.

Innehåll

Kursen omfattar en rad teman som är centrala för framgångsrikt skapande av teknikbaserade företag. Dessa kan organiseras i tre breda faser, med tonvikt på den andra:

 • Identifiera: identifiera affärsidéer, analysera marknader, strukturera affärsmodeller.
 • Design: experimentell testning av affärshypoteser, transformativt samskapande med andra.
 • Skalning: adressera massmarknader, data-driven tillväxt, finansiering av tillväxtföretag.

Organisation

Kursen bygger på litteratur, föreläsningar, gästföreläsningar och videor som täcker teorier, metoder och praktiska verktyg för att identifiera, utveckla och skala nya affärer. Projekten, som utgör en väsentlig del av kursen, kommer ytterligare att hjälpa eleverna att förstå och tillämpa teorier, metoder och verktyg på ett realistiskt sätt.Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg baseras på quizzar, projektarbete och en skriftlig tentamen. Alla dessa delar ger poäng som bidrar till slutbetyget men studenter måste även få godkänt på tentamen för att få godkänt betyg.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-31: Sökbar för utbytestudenter Ändrat till sökbar för utbytestudenter av UOL
   [Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter