Kursplan för Stokastiska optimeringsmetoder

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStochastic optimization algorithms
 • KurskodFFR105
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11122
 • Max antal deltagare200 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J
 • 03 Jan 2024 fm J
 • 29 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande programmeringskunskaper samt kurser i linjär algebra och matematisk analys eller motsvarande

Syfte

Kursens syfte är att förse teknologerna med kunskaper om nya optimeringsmetoder inspirerade av biologiska fenomen, t.ex. evolution. Algoritmerna har många tekniska tillämpningar, t.ex. inom robotik, fordonsindustri, finans etc. Kursen innefattar även en repetition av klassisk optimering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Implementera och använda flera olika klassiska optimeringsmetoder, t.ex. gradientföljning och penaltymetoder.
 • Beskriva och förklara de basala egenskaperna hos biologisk evolution, med fokus på de delar som är relevanta för evolutionära algoritmer.
 • Definiera och implementera (i Matlab) flera versioner av evolutionära algoritmer,partikelsvärmalgoritmer och myralgoritmer, och tillämpa dessa algoritmer vid lösning av optimeringsproblem.
 • Jämföra olika typer av biologiskt inspirerade beräkningsmetoder, och identifiera lämpliga algoritmer for olika tillämpningar.

Innehåll

 • Klassiska optimeringsmetoder: Gradientföljning, Newtons metod m.fl.
 • Konvexa funktioner, konvex optimering. Lagranges multiplikatormetod. Penaltymetoder.
 • Evolutionära algoritmer: Biologisk bakgrund, genetiska operatorer, urvalsmekanismer. Bakomliggande teori och analytiska egenskaper. Linjär genetisk programmering.
 • Partikelsvärmoptimering: Biologisk bakgrund, teori och tillämpningar.
 • Myralgoritmer: Biologisk bakgrund, teori och tillämpningar.
 • Jämförelse mellan olika algoritmer. Algoritmval.
 • Etiska aspekter av maskininlärning

Organisation

Kursen är organiserad i form av en föreläsningsserie. Några lektioner ägnas åt räkneövningar.

Litteratur

Wahde, M. Biologically inspired optimization methods: An introduction

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på obligatoriska hemproblem (50 %) och en skriftlig tentamen vid kursens slut (50 %).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.