FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnAUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR
 • ProgramkodMPAUT
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2020/2021
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2020/2021

Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • 2 Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst 30 hp väljas under våren år 1 och hösten år 2 (MTF225, MTF236, TME047, TME095, TME102, TME170, TME180, TME192, TME196) 30 hp av kurserna krävs för examen
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.