Kursplan för Projektkurs i kommande fordonsteknologi

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject in emerging automotive technologies
 • KurskodEEN055
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp3 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Certifikat på godkänd kurs för micromastern i Emerging automotive technologies (i sin helhet).

Syfte

Syftet med kursen är att befästa och fördjupa kunskaperna från Micromasterprogrammet "Emerging Automotive Technologies".

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa kunskaperna från Micromasterprogrammet "Emerging Automotive Technologies" i praktiska laborationer och/eller datorprojekt
- Visa förståelse för hur teorin inom fordonsteknik kan tillämpas och hur den praktiskt implementeras i fordonsindustrin.

Innehåll

Tillämpningar och fördjupning inom ämnesområdet för Micromasterprogrammet.

Organisation

Individuellt projekt utformat i samråd med kursens examinator.