Kursplan för Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInternal combustion engines advanced
 • KurskodMTF225
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06111
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0198 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2021 em J
 • 10 Okt 2020 em J_DATA
 • 18 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i Förbränningsmotorteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om förbränningsmotorer vad gäller termodynamik, strömning, värmeöverföring, förbränning, sprejer, emissionsbildning, avgasefterbehandling samt motorstyrning. Den ska ge kunskap om de utvecklingshjälpmedel som används vid motorkonstruktion såsom beräknings- och mätmetoder. Kursen kommer också att beröra utvecklingstrender inom förbränningsmotortekniken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva fysiken bakom motormodellering (0-D/1-D/3-D). Med hjälp av en 0-D/1-D simuleringskod ska du kunna förutsäga motorns prestanda för en enkel motor.
 • Beskriva fysiken bakom gasväxling och gasrörelse samt förstå hur motorns prestanda påverkas av detta. Förklara hur och varför motorns prestanda och emissioner påverkas av olika motordriftsparametrar
 • Förklara varför bränslesprejer har blivit allt viktigare och att redogöra för vilka parametrar som är viktigast för sprejen.
 • Redogöra för/beskriva olika metoder för avgasefterbehandling.
 • Beskriv skillnaden mellan förblandad förbränning och diffusionsförbränning.
 • Förklara hur och varför optiska mätmetoder används i motorforskning och utveckling.
 • Ge exempel på olika trender inom motorutveckling   

Innehåll

Kursen innehåller följande delar : Motormodellering( 0-D/1-D), Gasväxling, Gasrörelse (charge motion), Bränslesprejer, Gnisttända (SI) motorer, Motors påverkan av driftsparametrar, Förblandad förbränning, Kompressionsantända (CI) motorer, Diffusionsförbränning, Katalysatorer, Optiska mätmetoder, Motormodellering i 3D - Introduktion till Computational Fluid Dynamics ( CFD ), Trender i motorutveckling

Organisation

Föreläsningar, inlämningsuppgifter samt laboration

Litteratur

John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill 1988, ISBN 0-07-100499-8 och föreläsningsanteckningar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Laboration, godkända inlämningsuppgifter och tentamen