Kursplan för Fordonsdynamik, fortsättningskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-11-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVehicle dynamics, advanced
 • KurskodTME102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06119
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 fm J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 19 Aug 2021 fm J
0211 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MMF062 Fordonsdynamik och/eller MMA092 Stelkropsdynamik samt ERE033 Reglerteknik eller liknande

Syfte

I den här kursen läggs fokus på den kopplade plana dynamiken för vägfordon vid styrning och bromsning (eller acceleration)
inklusive olika icke-linjära effekter från däck, fjädring mm.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

*Identifiera och diskutera faktorer ( t.ex. lastöverföring) som orsakar samverkan mellan olika fordonsdelsystem, t.ex. bromsning och styrning.
*Utveckla och implementera datormodeller av fordonsdynamiskt beteende och kritiskt analysera resultat från numeriska simuleringar.
*Identifiera och matematiskt beskriva linjärt och olinjärt däcksbeteende och påverkan av detta beteende på fordonets prestanda mha Handling Diagram.
*Identifiera fjädring och däckegenskaper som påverkar fordonets chassiprestanda och stabilitet i både låg- och högfarts manövrar, under både stationära och transienta manövrar, samt att matematiskt motivera hur förändringar i fordonsparametrar (t.ex. massa eller vikt distribution) kan vara stabiliserande eller destabiliserande.
*Förstå hur man kan utvidga den matematiska analysen av personbilar till tunga fordon.
*Förstå och karakterisera förändringen i fordonets prestanda och fordon / väg interaktion på grund av automatiserade delsystem som t ex ABS, ESP och styrning på bakhjulen.
*Konstruera specifikationer för fordonsstyrsystem.


Kursen bidrar till FN: s hållbara utvecklingsmål om Hållbara städer och samhällen (SDG 13) och Klimatåtgärder (SDG 11) i den meningen att fordonsdynamik och reglerteknikär viktiga aspekter för både fordonssäkerhet och energieffektivitet.

Innehåll

Valda delar av den matematik och mekanik som används i kursen gås igenom löpande under kursen. De däcks- och fordonsmodeller som lämpar sig för att analysera den kopplade plana dynamiken under styrning och bromsning/acceleration utvecklas och används sedan för att utvärdera väghållningsprestanda i olika manövrar . Fordonsstabilitet och specifikationer för automatiserade fordonsstyrsystem ingår också i kursen. I slutet av kursen diskuteras även tunga fordon. Kursinnehållet är uppdelat i sex separata moduler:
förkunskaper (täcks under kursen): fordonsdynamisk terminologi & notation, basal fordonsdynamik, stelkroppsmekanik inkl. kinematik & dynamik ( Newton 2.5D ), linjärisering, linjär analys (egenvärden, överföringsfunktioner), linjära och icke-linjära stabilitetsbegrepp, grundläggande signalbehandling och reglerteknik.
 • fordonsmodellering för plan dynamik, däcksmodellering, däckskrafter, cykelmodell, tvåspårsmodell.
 • avancerad däckmodellering, kombinerat slip.
 • fordonsstabilitet vid stationär kurvtagning, kurvtagningsdiagram.
 • tunga fordon, stabilitet för lastbil med släp.
 • specifikationer för reglersystem, t.ex. låsningsfria bromsar och anti-sladd system.

Organisation

- Lektioner- Räkneövningar - Konstruktionsuppgifter

Litteratur

Lecture notes References
 • Rajesh Rajamani, Vehicle Dynamics and Control, Springer Verlag, 2012
 • Jacobson et al, Vehicle Dynamics Compendium, 2020.
 • Pacejka, H.B., Tyre and Vehicle Dynamics, 2002.
 • Abe M., Vehicle Handling Dynamics, 2009.
 • Kiencke, U. and Nielsen, L., Automotive Control Systems, 2005
 • Matlab/Simulink Users Guide, Mathworks Inc

Examination inklusive obligatoriska moment

* Konstruktionsuppgifter (50%) * Tentamen (50%)

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurs:
  • 2020-11-05: Examination Examination ändrat av PA
   Uppdaterat text om examination
  • 2020-11-05: Lärandemål Lärandemål ändrat av PA
   Rättat felstavning i lärandemål (eng)
  • 2020-11-05: Litteratur Litteratur ändrat av PA
   Uppdaterat litteratur
  • 2020-11-05: Organisation Organisation ändrat av PA
   Uppdaterat text om organisation
  • 2020-11-05: Innehåll Innehåll ändrat av PA
   Justerat format i innehåll
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-11-05: Examinator Examinator ändrat från Mathias R Lidberg (lidberg) till Mats Jonasson (matjona) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]