Kursplan för Finita elementmetoden - strukturer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinite element method - structures
 • KurskodTME245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03126
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 20 Mar 2021 fm J
 • 10 Jun 2021 em J
 • 16 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En gundläggande kurs i finita elementmetoden, så som t.ex. MHA021 eller VSM167.

Syfte

Kursen syftar till att ge en djupare kunskap i att tillämpa finita elementmetoden på mer avancerade problem inom hållfasthetslära och strukturmekanik. Speciellt beaktas icke-linjära problem, tunna strukturer (balkar och plattor), samt stabilitetsanalys.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- tillämpa finita elementmetoden för att lösa problem för strukturelement som balkar och plattor. - tillämpa finita elementmetoden för att lösa icke-linjära problem, speciellt med avseende på icke-linjära konstitutiva samband (materiella olinjäriteter). - utvärdera och välja lämplig iterativ metod för lösning av ett icke-linjärt problem. - tillämpa finita elementmetoden för att lösa linjäriserade bucklingsproblem för balkar och plattor. - identifiera och förklara konceptet stabilitet för ett icke-linjärt problem. - förklara och redogöra för de olika indata och kopplingar som behövs för att lösa icke-linjära finita elementproblem innehållande olinjäriteter eller linjäriserad buckling. - implementera enkla finita elementprogram för icke-linjära problem och linjäriserad buckling med hjälp av Matlab och finita element-programmet CALFEM. - kritiskt granska möjligheterna hos kommersiella finita elementprogram. - lösa enkla finita elementproblem med kommersiell mjukvara (ABAQUS).

Innehåll

Linjär analys av strukturer och fasta kroppar: Böjning av balkar och plattor. Instabilitet: Timoshenko kvot, linjäriserad buckling (LPB), buckling av ramar och plattor. Ickelinjär analys: Ickelinjära ekvationssystem, iterativa metoder. Tillämpningar inom (total deformations) plasticitet och ickelinjär värmeledning.

Organisation

Föreläsningar, datorlaborationer

Litteratur

N. Ottosen and H. Petersson: Introduction to the finite element method, Prentice Hall, New York 1992. Kompendium och anteckningar från föreläsare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Datoruppgifter (betygsatta), datorlaboration med kommersiell programvara, skriftlig tentamen

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-01-19: Examinator Examinator ändrat från Ralf Jänicke (janicke) till Martin Fagerström (fagmar) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]