Kursplan för Aktiv säkerhet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnActive safety
 • KurskodTME192
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Bioteknik, Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2020 em J
 • 04 Jan 2021 fm J
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen  inkluderande matematik och fysik, samt erfarenhet av Matlab-programmering.
Kursen Fordons- och trafiksäkerhet rekommenderas

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna in inblick i utveckling och utvärdering av aktiva säkerhetssystem både från ett industriellt och ett akademiskt perspektiv. Kursen fokuserar på utmaningar och rekommendationer vad gäller utvecklingen av aktiva säkerhetssystem. Kursen har fyra delar: olycksanalys, krav och designkriterier för aktiva säkerhetssystem, beteendevetenskap samt utvärdering av aktiv säkerhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara vilken roll olycksforskning har i utvecklingen av aktiva säkerhetssystem
- Identifiera randvillkor och kompromisser vad gäller val av sensorer vid utveckling av aktiva säkerhetssystem
- Analysera och applicera grundläggande signalbehandlings och hotbildsalgoritmer som används inom aktiv säkerhet
- Förklara rollen som beteendevetenskap har vid design av aktiva säkerhetssystem och autonoma fordon
- Beskriva bakgrund, arkitektur samt utmaningar vid utveckling kooperativa säkerhet system.
- Jämföra tillgängliga verktyg för utvärdering av aktiva säkerhetssystem.
- Identifiera utmaningar i analysen av verklig trafikdata från naturalistiska körstudier.
- Förklara de nya trafiksäkerhetsutmaningarna som självkörande fordon medför

Innehåll

Olycks-och incidentanalys
- Olycksanalys och olycksdata
- Analys av trafiksäkerhetsrelevanta händelser från fältdata

Applikationer för aktiv säkerhet
- Sensorer inom aktiv säkerhet
- Processning av data
- Hotbildsanalys
- Trådlösa trafiksäkerhetsapplikationer
- Autonoma fordon

Beteendevetenskap
- Trafikantbeteende
- Förarmodellering

Utvärdering av aktiv säkerhet
- Körsimulatorer
- Naturalistisk datainsamling
- Icke-faktisk analys och utvärdering i virtuella (simulering)miljöer

Organisation

- Föreläsningar
- Korta tillämpade övningar
- Laboration
- Besök hos fordonsindustrin och trafikforskningsinstitut

Litteratur

Material från föreläsningar, artiklar från vetenskapliga tidskrifter samt datablad och data dictionaries.

Examination inklusive obligatoriska moment

- Tentamen, 4 p, betygsatt
- Laboration, 3.5p, betygsatta

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten