Kursplan för Fordonsdynamik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVehicle dynamics
 • KurskodMMF062
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk design
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0103 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0203 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 em J
 • 07 Apr 2021 em J
 • 17 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99236
 • Max antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0203 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  ·          Statik (jämvikt, krafter och moment, frikroppsdiagram)
  ·          Kinematik och kinetik (linjära och roterande rörelser, framför allt i ett plan)
  ·          Dynamiska system, differentialekvationer (grundläggande nivå)
  ·          Linjär algebra (matrisekvationer)
  ·          Stationära vibrationer och stegsvar i linjära mekaniska system.
  ·          Kandidatexamen i maskinteknik garanterar tillräckliga förkunskaper.

  Syfte

  Kursen syftar till att studenterna ska kunna tillämpa sina förkunskaper i grundläggande mekanik på vägfordon. Rörelserna i fordonskroppen som en stelkropp kommer att analyseras separat i tre riktningar: longitudinellt, lateralt och vertikalt. De fordonssystem som är relevanta för fordonsrespons i dessa riktningar kommer att kortfattat beskrivas i ord och enkla ekvationer. Studenten ska kunna tillämpa begrepp i kursen för att lösa enklare problem för komplett-fordons dynamik, både genom handberäkningar och genom att utveckla och använda datormodeller.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter kursen ska studenten kunna:

  • Beskriva och beräkna de krafter som verkar mellan däcket och vägen under driften av ett fordon.
  • Beskriva design och grundläggande funktion av fordonssystem: framdrivning, bromsar, styrning och fjädring.
  • Göra grundläggande modeller av de nämnda fordonssystemen, till exempel: drivning på fram/bak-axel, anti-dive/anti-squat fjädring, roll-center, rack-styrning, roll-axel.
  • Sammanställ modeller av fordonssystem till en model på komplettfordonsnivå, och använd den för att kontrollera fordonet funktionskrav för manövrer som i huvudsak är endera longitudinella, laterala eller vertikala.

  Innehåll

  Kursen kommer att behandla bilen som bestående av ett antal delsystem, varav detaljerade analyser (t.ex. kinematiska analyser av hjulupphängningar) inte kommer att vidtas. Kursen (och kompendium) är uppdelad i fem moduler (kapitel) enligt följande :

  • Modul 1: Introduktion: Introduktion till fordonsdynamiska uppgifter för ingenjörer. Kort resumé av grundläggande matematiska och maskintekniska begrepp som är relevanta för analys av fordonsdynamik.
  • Modul 2: Fordonets interaktioner: Huvudsakligen däck/väg-kontakt, inklusive modeller för rullmotstånd och longitudinellt och lateralt slip och krafter. Kort om kombinerade longitudinell och lateral slip.
  • Modul 3: Longitudinal Dynamik: Prestanda för Acceleration/Broms/Backtagning. 2-axlig fordonsmodell för longitudinell vertikalkraftöverflyttning. Kort om hjulupphängnings egenskaper för anti-dive och anti-lift.
  • Modul 4: Lateral Dynamik: Låg-hastighets-manövrering, Ackermann Styrning, One-track modell, hög hastighet stationär kurvtagning, Handling diagram, stabilitetsanalys, Stationär oscillerande styrning, Transienta manövrer, kort om roll-axel och lateral vertikalkraftöverflyttning. Kort om manövrer på friktionsgränsen. Kort om kombinerade longitudinella och laterala manövrer.
  • Modul 5: Vertikal Dynamik: åkkomfort, väggrepp på ojämn väg, Vägmodell för ojämn väg, hjulupphängningssystem (fjädrar och dämpare), 1- och 2-frihetsgraders kvartsbilmodell, Bounce & Pitch modell. Kort om transient vertikala dynamik.

  Organisation

  • Föreläsningar
  • Räkneövningar
  • Konstruktionsuppgifter, inklusive körning och data-loggning i körsimulator med rörelseplatform

  Litteratur

  • Kompendium
  • Föreläsning presentationsbilder
  • Problem för problemlösning och problem från gamla tentor

  Examination inklusive obligatoriska moment

  • Konstruktionsuppgifter
  • Skriftlig tentamen med problemlösning

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten