Kursplan för Fordons- och trafiksäkerhet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVehicle and traffic safety
 • KurskodTME202
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Bioteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06116
 • Max antal deltagare70
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration, del A 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen, del B 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Jan 2021 em J
 • 09 Apr 2021 em J
 • 26 Aug 2021 em J
0313 Tentamen, del C 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • 09 Apr 2021 fm J
 • 26 Aug 2021 fm J
0413 Inlämningsuppgift, del D 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i mekanik. Programmering åtminstone 6 hp.

Syfte

Målet med denna kurs är att ge studenterna en grundläggande förståelse för den roll passive och aktiv säkerhet har inom trafiksäkerhet. Kursen ska förbereda studenterna för design och utvärdering av aktiva och passiva säkerhetssystem

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för de viktigaste sensorteknologierna inom aktiv säkerhet
 • Förklara fördelar och begränsningar av olika sensorteknologier
 • Redogöra för tillämpningsområdet för aktiv och passiv säkerhet inom trafiksäkerhet
 • Ge exempel på aktiva säkerhetssystem som finns på marknaden idag och beskriva deras funktion och tillämpning
 • Redogöra begreppet kooperativa säkerhetssystem samt hur dessa kan utnyttjas för att vidga användningen av nya aktiva säkerhetssystem.

 • Redogöra för vikten av människa-maskin interaktionen och studier av förarbeteende vid utformningen av aktiva säkerhetssystem
 • Beskriva de verktyg som för tillfället används och är tillgängliga för utvärdering av aktiva säkerhetssystem
 • Beskriva olika metoder att reducera antalet skador och dödsfall i trafikolyckor
 • Diskutera inverkan av fordonsstruktur och krocktyp på lastvägar i strukturen och belastning på människan
 • Beskriva olika metoder att undvika bristande krock-kompatibilitet mellan olika fordon samt mellan fordon och vägens infrastruktur.
 • Beskriva hur fordonets skyddssystem och struktur kan bidra till att minska skaderisken i en kollision
 • Förklara relationen mellan människokroppens biomekanik och krocksäkerheten.
 • Utforma och genomföra ett krock prov, filtrera och analysera utdata, föreslå tillämpbara skadekriterier och beräkna värden på skadekriterier
 • Diskutera etiska aspekter och personuppgiftsskydd samt juridiska ansvarsfrågor rörande fordons-äkerhetssystem samt experimentella forskningsmetoder

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter/övningar, samt ett laborationsprojekt. Föreläsningarna täcker: - Sensorsystem för integrerad aktiv och passiv säkerhet. - Olycksdatainsamling och analys - Aktiva säkerhetssystem - Kooperativa säkerhetssystem - Förarbeteende och förarmodellering - Människa-maskin interaktion - Fältdataanalys - Utvärdering av aktiva säkerhetssystem - Säkerhet och autonoma fordon - Grundläggande epidemiologi - Krocksäkerhet - Kompatibilitet - Framtida fordonsarkitekturer - Skyddssystemsprinciper - Provning - Krockdockor - Skaderiskmätning - Utformning av vägens säkerhet

Organisation

- Föreläsningar - Inlämningsuppgifter - Laborationsprojekt

Litteratur

Presentationsmaterial från föreläsningarna läggs ut på kurshemsidan.

Bredvidläsning:
 • Ulrich W. Seiffert, Mark Gonter (2014): Integrated Automotive Safety Handbook. SAE International, R-407, ISBN 978-0-7680-6437-7
 • Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5

Examination inklusive obligatoriska moment

- Laborationsprojekt, A 2 p, godk. 
- Aktiv säkerhet, Tentamen B, 2 p, Betyg 3,4,5 
- Passiv säkerhet, Tentamen C, 2 p, Betyg 3,4,5 
- Inlämningsuppgift D, 1,5 p, godk.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten