Kursplan för Skadebiomekanik

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnImpact biomechanics
 • KurskodTME196
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06118
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
0211 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2021 fm J
 • 10 Okt 2020 fm J
 • 16 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

TME202 Skadebiomekanik rekommenderas. Goda programmeringskunskaper förutsätts, gärna i Matlab.

Syfte

Studenter erhåller en förståelse av människans anatomi och fysiologi så att de kan förstå konsekvenserna av olika typer av mekanisk belastning på kroppen. Den studerande ska lära sig att analysera resultat från matematiska modeller av människor, särskilt fokus riktas mot simulering av mänsklig vävnad. Studenterna erhåller kunskap om hur mekaniska dockor är utformade samt hur toleransnivåer för skada och skadekriterier fastställs. Genom att studera skadebiomekanik i en fordonsmiljö, kommer studenterna att lära sig principerna för hur man begränsar skaderisken med hjälp av ett skyddssystem för olika kroppsregioner, krocksituationer och åkandekategorier. Studenterna kommer att lära sig metoder för att använda olycksanalys / rekonstruktioner i arbetet att föreslå förbättringar av skyddssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva grundläggande struktur och mekaniska egenskaper för olika kroppsdelar
- Beskriva hur olika kroppsdelar svarar på statiska och transienta belastningar; biomekaniska och fysiologiska reaktioner de(de grundläggande principerna för skadebiomekanik)
- Diskutera begreppet skadekriterier, riskfunktioner för skada och tröskel värden för skada
- Föreslå lämplig modell, t.ex. olika former av mekaniska, biologiska eller matematiska modeller, som kan användas i olika typer av studier inom området passiv säkerhet
- Beskriva hur skyddssystem kan minska skaderisken
- Beskriva hur man utför en analys av trafikolyckor och en rekonstruktion av dessa och hur resultat från dessa kan användas när krav definieras för framtida skyddssystem
- Beskriver hur reversibla skyddssystem som aktiveras före det att krocken sker kan minska skaderisken om olyckan inträffar.

 

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Föreläsningarna kommer att omfatta:
- Grundläggande anatomi och fysiologi och effekt av belastning.
- Biomekaniska toleransnivåer, skademekanismer och skyddskriterier.
- Biologiska modeller (kadaver, djur, frivilliga försökspersoner) och experimentella studier.
- Mekaniska modeller, krockdockor, instrumentering, mätmetoder av transienta händelser och testmetoder som används vid studier av skyddssystem.
- Matematiska modeller (FEM, stelkropp, och hybridmodeller) som används för analys av då åkandes interaktion med skyddssystem (pre-crash och in-crash) samt i rekonstruktioner av olyckor.
- Metoder för att insamla olycksdata, kodning och klassificering av skador, bedöma risken för bestående men, genomföra epidemiologiska analyser.
- Skyddssystem olika design, system för att skydda olika kategorier av trafikanter, skydd för olika kroppsdelar vid olika typer av krockvåld.

Organisation

- Lektioner - Seminarier - Inlämningsuppgifter

Litteratur

Att defineras före kurstart. Till viss del: Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5 and handouts of lecture notes as provided by the course homepage

Examination inklusive obligatoriska moment

- Inlämningsuppgifter (A1), 4.5 p, betygsatt - Tentamina (A2), 3 p, betygsatt